7 gode investeringer

Stadig flere nordmenn ønsker å prøve seg på en investering for å spare penger på sikt. For mange vil en investering by på mange nye muligheter. For at du skal få en bedre oversikt er det viktig at du setter deg grundig inn i dine alternativer når det gjelder investeringer.

Invester i gode spareløsninger

Det er mange gode spareløsninger å velge mellom. En spareløsning kan betegnes som henholdsvis kortsiktig og en langsiktig spareløsning. Dersom du har sparepenger som du vet skal benyttes i løpet av de neste tre årene kan du med fordel investere pengene i lav-risiko rentefond. Du kan også sette pengene inn på en høyrentekonto.

Dersom du ønsker å investere i sparemuligheter på lang sikt finnes det en rekke muligheter å velge mellom. Ved langsiktig sparing anbefales det å ta utgangspunkt i en plassering av pengene dine på 70% og 30%. Dette tilsier at du plasserer 70% i ønskede aksjefond for å oppnå best mulig avkastning. Deretter plasserer du 30% av pengene dine i et rentefond.

Invester i eiendom

Dersom du befinner deg i etableringsfasen er det lurt å investere i eiendom, slik at du kommer deg inn på boligmarkedet innen rimelig tid. Det viktigste i etableringsfasen er å investere i forhold til nedbetaling av bolig, slik at en fortjeneste kan oppnås ved fremtidig salg.

En investering i egen bolig lønner seg i forhold til å betale leie for en utleiebolig på lengre sikt. Dersom du er ferdig med etableringsfasen kan du med stor fordel investere i en utleiebolig eller fritidsbolig. Det er gode penger å tjene på å leie ut bolig eller fritidsbolig på sikt.

Invester i varmepumpe

Det er mange boligeiere som hvert år ergrer seg over strømprisene og derfor skulle ønske at det fantes bedre løsninger å forholde seg til. Det anbefales da å investere i en varmepumpe som effektivt kontrollerer temperaturer på både varme og kalde dager. Det finnes utrolig mange gode leverandører av varmepumper i dagens marked.

En god varmepumpe koster gjerne litt ved anskaffelse. Derimot vil en installering av en varmepumpe i din bolig på sikt føre til rimelige strømutgifter. Besøk gjerne varmepumpeportalen.no for å sammenligne priser og tilbud på varmepumper i det norske markedet. En installering av en varmepumpe er en meget god investering i forhold til å redusere boligens strømutgifter.

Invester i utdanning

En investering i en utdanning vil på sikt kunne bidra til at du blir tilbudt en bedre stilling i jobben som du allerede har i dag. Du kan forhandle om bedre lønnsbetingelser, slik at du stiller bedre i forhold til økonomiske utgifter i det daglige. En utdanning vil deg gode muligheter til å komme ut i arbeidslivet, og ikke minst oppnå en bedre stilling.

Med en bedre månedlig inntekt vil du garantert få en romsligere økonomi i forhold til uforutsette utgifter. En bedre inntekt vil også bedre dine økonomiske forutsetninger i forhold til ditt månedlige budsjett. Dette er en investering som på sikt vil gi deg bedre muligheter til å etablere deg med et godt grunnlag i arbeidslivet.

Etabler en bedrift

I dag er det mange nordmenn som tenker fremtidsrettet i forhold til det å kunne etablere egen bedrift i forhold til en ekstrainntekt. En bedriftsetablering krever at du først setter deg inn i markedet for det du ønsker å drive med. Det er først nødvendig å utføre ulike markedsundersøkelser, slik at du kan være sikker på at bedriften din vil tilby en attraktiv tjeneste eller produkt.

Deretter kan du med stor fordel søke råd hos kommunen eller private etableringsaktører for å finne frem til mulige investeringsmuligheter eller støtteordninger som er tilgengelige for nyetablerte. På sikt vil en bedrift kunne gi deg en god avkastning, der du i tillegg kan finne grobunn for stadig større investeringer.

Invester i aksjer

Dersom du investerer i aksjer vil du kunne oppnå en god avkastning over tid. Det er først og fremst viktig å danne seg et overblikk over hvilke aksjer som kan gi deg en god avkastning. Derimot vil ikke en investering i aksjer nødvendigvis være en løsning for dem som ønsker en stabil og sikker avkastning.

Det å investere i aksjer er en populær løsning for mange nordmenn. På sikt vil dette kunne gi en meget god økonomisk avkastning. En investering i aksjer vil ikke gi et konstant resultat. Derimot vil avkastningen variere i forhold til børsutsiktene som til enhver tid er gjeldende på verdensbasis.

Invester i fremtiden til barn og barnebarn

Det er ingenting som er sikrere enn å investere i neste generasjons familiemedlemmer. Det er mye å hente i å bistå både barn og barnebarn med investeringer i både bolig og utdannelse. På denne måten får de etablert seg på en god måte i samfunnet i forhold til det å ha en stabil økonomi i sine liv.

Det er viktig å bistå til at barn og barnebarn kan starte livet med utgangspunkt i en stabil økonomi. Gode økonomiske forutsetninger danner grunnlag for gode valg senere i livet. Med et godt og stabilt økonomisk utgangspunkt kan det både studeres og etableres gode økonomiske vaner for fremtiden.

En god investeringsplan og strategi

Det er gjerne ikke nødvendig med store investeringer i begynnelsen for at det skal bli lønnsomt i lengden. Noen investeringer kan foretas ved å endre livsstil for å få mer penger å rutte med i hverdagen. Dersom du ønsker å foreta en investering er det først nødvendig å velge en investeringsplan og en strategi.