6 huskeregler ved aksjeinvestering

Aksjeinvestering tar lang tid å lære seg og det er mange faktorer du må sette deg inn i. Du må blant annet ha kontroll på markedet og også hvordan du velger det rette selskapet. Dette er ikke umulig, men er heller ikke gjort på en dag.

Det er ikke mulig å gi en oversikt over alt du må huske på når du er ny i aksjemarkedet, men vi skal i denne artikkelen gi noen nybegynnerråd til deg som vurderer å begynne med aksjehandel.

1. Bruk aksjesparekonto

For inntekter på aksjer må du dessverre skatte. For øyeblikket må du skatte 30,59 % av aksjeinntektene, minus et lite skjermingsfradrag. Du må i utgangspunktet skatte hver gang du realiserer en gevinst, dette betyr hver gang du selger aksjene.

Dersom du kjøper og selger aksjer via en aksjesparekonto slipper du imidlertid dette. Dette utgjør en stor skattemessig fordel som de aller fleste burde benytte seg av. På en aksjesparekonto slipper du og skatte hver gang du selger aksjene. Du skatter kun når du tar pengene ut av aksjesparekontoen, og kun i det tilfelle summen overstiger innskuddet.

Setter du opprinnelig inn 100 000 kr i aksjesparekontoen trenger du dermed ikke begynne å skatte før du har tatt ut mer enn 100 000 kr.

Det er viktig å velge riktig aksjesparekonto. Grunnen til dette er at aksjesparekontoene varierer i utvalg av aksjer og fond, kostnader til kurtasje og også brukervennlighet. Du burde som utgangspunkt velge den aksjesparekontoen med best utvalg og minst kurtasje.

2. Husk at fond er tryggere

Det er viktig å være klar over at aksjer er en risikofylt investering. De færreste vil dermed anbefale å investere hele porteføljen i bare aksjer. Grunnen til dette er at du aldri kan forutse utviklingen til et selskap med 100 % sikkerhet. Har du investert i et fåtall selskaper og disse synker drastisk i verdi, vil du kunne miste mye kapital.

Det er derfor lurt å også ha deler av porteføljen i fond. Fond er en mye tryggere og sikrere investering, særlig dersom du har en lang sparehorisont. Mange eksperter vil anbefaler å investere majoriteten av porteføljen i globale indeksfond. Grunnen til dette er at indeksfond er ansett som det mest sikre aksjefondet, og at de globale fondene er minst utsatt for lokale markedssvingninger.

Det er også mulig å krydre porteføljen med andre investeringer, da primært rentefond eller kombinasjonsfond.

3. Ikke få panikk av kortsiktig fluktuasjon

Med mindre du driver med daytrading er det ikke nødvendig å panikk av kortsiktig nedgang i aksjeverdien til et selskap du har investert i. Du burde investere over en lengre tidshorisont, og i dette tilfellet er det uunngåelig at selskapet innenfor enkelte kortere perioder vil oppleve nedgangsperioder.

Dersom du skal følge med på aksjeprisen time for time og samtidig bli oppskaket over at prisen noen ganger går ned vil dette føre til at du blir en dårligere investor. For det andre vil dette også slite deg ut emosjonelt i lengden. Dette leder oss til det fjerde punktet:

4. Ikke bli emosjonelt engasjert

Det er mange måter du kan bli emosjonelt engasjert i aksjehandel på. Enten du jubler vilt hver gang aksjekursen stiger, eller trøster deg med is og tårer hver gang kursen synker, er fasiten klar: Det er få investorer som har blitt rike i aksjemarkedet ved å la valgene sine styres av følelser. Følelser er en av de sikreste måtene å tape penger i aksjemarkedet på.

Det finnes mange eksempler på hvordan du kan la følelser påvirke valgene dine i aksjemarkedet. Blant annet kan du holde på en synkende aksje alt for lenge fordi du ikke klarer å akseptere et tap, og dermed tape mye mer penger enn du trengte. Eller så kan du la avgjørelsene dine baseres for mye på hva autoriteter sier og hevder. I andre tilfeller kan du beholde en stigende aksje for lenge fordi du nekter å innse at den snart vil treffe et motstandsnivå, fordi du har sett deg blind på avkastningen aksjen har gitt så langt.

Uansett hvordan du har blitt emosjonelt påvirket er det viktig å alltid forholde seg objektiv og vurdere alle situasjoner nyansert. Et råd kan være å hele tiden prøve å forestille deg at du ikke har noen midler i aksjemarkedet. Da vil du lettere se situasjonen med et objektivt blikk.

5. Ikke sats alt på en aksje

En feil enkelte gjør er å satse alle kortene på en aksje. Dette er som oftest ikke et klokt valg da det fører til overeksponering. Det vil si, den samlede porteføljen din vil i for stor grad avhenge av utviklingen til den ene aksjen. Synker verdien drastisk vil porteføljen din plutselig kunne være redusert med 1/5, og det vil kunne lang tid før du kommer deg tilbake til det opprinnelige kapitalnivået.

Du burde derfor investere i flere selskaper. På den måten vil ikke kursen til ett selskap være avgjørende for den samlede porteføljen.

Hvor mange selskaper du burde investere i er vanskelig å si generelt, men det er viktig å heller ikke investere i for mange selskaper. Du burde for eksempel alltid begrense deg til å kun investere i selskaper du forstår og har satt deg inn i. Selv Warren Buffet kritiserer mange aksjeinvestorer fordi han mener de investerer i for mange selskaper, istedenfor å satse på et fåtall de har skikkelig tro på.

Her gjelder det å finne den gyldne middelveien. Rådet burde også sees i sammenheng med punkt 2, da de fleste velger å kombinere aksjer med andre investeringsformer som blant annet fond.

6. Ikke glem utbytteaksjer

En joker som mange glemmer er at du kan investere i utbytteaksjer. Dette er selskaper som betaler ut årlig utbytte til aksjonærene. I disse tilfellene kan du dermed både tjene penger på aksjeutbyttet og på aksjens verdistigning.

Hvilke selskaper som betaler ut utbytte varierer, men det er typisk de største og mest stabile selskapene. Eksempler er Storebrand, Orkla og DNB.

Utbyttegraden måles i direkteavkastning. Dette betyr hvor mye du får i utbytte per aksje. Betaler selskapet for eksempel 2 kr i utbytte per aksje, og aksjekursen er 40 kroner, vil direkteavkastningen være 5 %.

Som hovedregel gjelder det å velge det selskapet med høyest direkteavkastning, men likevel må du ikke kun se på denne faktoren. Det hjelper jo ikke få mye i utbytte dersom verdien av selve aksjen synker med 15 %.