generic

A-aksje: Alt du trenger å vite (rettigheter m.m.)

Utgangspunktet i aksjeloven er at alle aksjer i et selskap skal ha samme rettigheter. Dette betyr at alle aksjeeiere får forholdsmessige rettigheter i forhold til hvor mange aksjer han eller hun eier. Eier du 1% av aksjene kan du stemme for 1 % av aksjene og motta 1 % av eventuelt utbytte.

Det finnes imidlertid unntak for denne likedelingen. I aksjeloven er det gitt mulighet for at et selskap kan danne forskjellige aksjeklasser. Disse aksjene kan hete forskjellige navn, men et vanlig begrep er å skille mellom A-aksje og B-aksjer. I dette tilfellet vil A-aksjene da være de aksjene som har alle de opprinnelige rettighetene inntakt, mens B-aksjer er de aksjene som har fått begrenset rettighetene på et eller annet vis. Typiske eksempler er at eiere av B-aksjene ikke har stemmerett eller rett til å motta utbytte.

Et annet navn på A-aksjer er også preferanseaksjer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.