generic

Aksjehandel på nett

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kommer i gang med aksjehandel på nett. Mange tror det er komplisert eller vanskelig å komme i gang med å handle aksjer på nett, men sannheten er at det aldri har vært enklere. Det er egentlig bare å registrere seg hos en nettmegler og fullføre noen prosesuelle skritt før du kan begynne.

Oppsummering

  • Aksjehandel på nett er enklere enn mange tror. Du må først finne en nettmegler som passer for deg ved å ta hensyn til blant annet kurtasje, brukervennlighet, tillit megleren har og utvalg av aksjer.
  • Når du har funnet en nettmegler, kan du prøve å finne de beste aksjene ved å bruke analyser som fundamental analyse eller teknisk analyse. Når du har funnet gode aksjer kan du legge inn en markedsordre eller limitordre.

Man kan si at aksjehandel på nett krever 3 steg. Først må du finne en nettmegler, deretter må du velge hvilke aksjer du skal handle og hvor mange, før du må legge inn en ordre. Vi vil derfor ta elementene steg for steg. Vi har også skrevet en lengre artikkel om hvordan du kjøper aksjer som du kan lese dersom du ønsker dette.

Steg 1: Hvordan finne beste nettmegler

Aksjehandel

Første steget er å finne en nettmegler. Før i tiden var man nødt til å handle aksjer på et fysisk sted, men dette tilhører selvfølgelig oldtiden nå som internett har kommet. I dag er det en rekke nettmeglere som du kan velge mellom, både norske og internasjonale. Disse nettmeglerne lar deg handle med en rekke finansielle instrumenter. Blant annet tilbyr de aller fleste nettmeglerne handel med aksjer, derivater, valuta, kryptovaluta og liknende.

FSpørsmålet er så hvilken nettmegler du skal velge. Dette er lettere sagt enn gjort og det kan ikke gis en generell anbefaling. Det er allikevel noen hovedmomenter du burde se etter når du skal velge nettmegler. Vi skal liste opp de viktigste momentene.

Tillit

Det kanskje aller viktigste momentet når det kommer til aksjehandel på nett er selvfølgelig at du må kunne stole på nettmegleren din. Nettmegleren vil oppbevare kontantene dine, og vil også ha tilgang til viktige personopplysninger om deg, og også ofte bankinformasjon og liknende. Derfor er det ekstremt viktig at du velger en nettmegler du kan stole på.

De aller fleste nettmeglerne er seriøse aktører, slik at det er liten sannsynlighet for å bli svindlet av nettmegleren din. Du burde likevel dobbeltsjekke at dette er en seriøs aktør. Om megleren er regulert og hvor mange kunder megleren har vil være viktige momenter. De mest seriøse meglerne har ofte flest brukere. Meglerhus som DNB og Nordea vil nødvendigvis være seriøse, men utenlandske CFD-meglere som etoro og plus500 er eksempelvis også veldig seriøse nettmeglere. Norsk er ikke nødvendigvis alltid best.

Kurtasje

Et annet viktig moment er kurtasje. Kurtasje innebærer gebyret nettmegleren din tar. Nettmeglernes formål er å tjene penger, og dette gjør de ved å ta et lite gebyr hver gang du åpner en posisjon. Gebyret er som oftest kun en liten prosent, men dette kan likevel utgjøre en relativt stor pengesum over lengre tid. Særlig dersom du åpner og lukker større posisjoner ofte.

Kurtasjen blir som oftest utregnet i et minimumsbeløp eller som en prosent av ordren. Vi kan ta et eksempel der en nettmegler har en minimumskurtasje på 75 kr og en prosentkurtasje på 0,15 %.

I dette eksemplet vil alle ordrer under 5000 uansett koste 75 kr, selv om 0,15 % av beløper under 5000 vil tilsvare mindre enn 75 kr. Alle beløp over 5000 kr vil da utregnes i forhold til 0,15 % av ordren.

Kurtasjen varierer fra en nettmegler til en annen, og det er dermed viktig å lete etter den nettmegleren som tar den minste kurtasjen. Du burde også vurdere kurtasjen i forhold til hvordan du planlegger å handle aksjer på nett. Er du en småsparer som skal legge en små ordrer kan minstekurtasjen være viktigere enn prosentkurtasjen, og motsatt dersom du skal legge inn større ordrer.

Du kan lese mer om nettmeglernes kurtasje i denne artikkelen.

Brukervennlighet

Brukervennligheten er også et viktig moment. Dette vil si hvor lett det er å kjøpe og selge aksjer inne hos nettmegleren, om grafene er lett tilgjengelige, hvor lett det er å følge utviklingen til egen portefølje, om kurtasjen klart fremgår og liknende. Det er såpass hard konkurranse mellom nettmeglerne slik at de aller fleste presterer på et høyt nivå i forhold til denne kategorien. Slikt sett vil ofte ikke dette være den viktigste faktoren.

Utvalg

Tilbud og utvalg vil også være en av de viktigste faktorene. Det første du burde se på når du skal velge en nettmegler er jo om megleren lar deg handle med det verdipapiret eller i det markedet du ønsker. Dersom ikke dette er tilfellet vil det jo megleren uansett ikke være aktuell.

Du må for eksempel se på hvor mange børser megleren lar deg handle hos, og om du for eksempel kan kjøpe forskjellige fond eller derivater gjennom megleren. Det blir vanskelig å si konkret hva du burde lete etter da folk ønsker å investere i forskjellige verdipapirer og markeder. Hos mange nettmeglere kan du for eksempel også kjøpe kryptovaluta og drive med valutahandel.

Analyser og ekstratjenester

De fleste nettmeglere tilbyr opplæringsmateriale og egne analyser og nyheter om finansmarkedet. Dette kan være en viktig faktor særlig for nybegynnere. Hvor gode slik opplæringsmatereale og analyser er, vil dermed kunne være et element i vurderingen.

Dersom du er nybegynner burde du også se om nettmegleren din har en demokonto. Nesten alle nettmeglere opererer i dag med demokontoer. Dette er en konto hvor du kan handle for fiktive penger. På denne måten slipper du å risikere pengene dine mens du lærer.

Dette er bare noen av momentene du burde se på. Til syvende og sist blir det en helhetsvurdering ut fra hvilke behov du selv har, og hva formålet ditt med aksjehandel på nett er.

Steg 2: Hvordan finne beste aksje og mengde

Når du har funnet en megler du kan bruke til å handle aksjer på nett kommer det andre og vanskeligste steget. Du må bestemme deg for hvilke aksjer du skal kjøpe. Til mange nybegynnere anbefaler vi å investere i de beste aksjefondene, men i denne artikkelen vil vi konsentrere oss om vanlig aksjekjøp.

Det er umulig å komme med en uttømmende guide for aksjehandel på nett i en så kort artikkel som denne. Det som er mulig er å presentere de forskjellige metodene erfarne investorer bruker for å identifiserer vinneraksjene. Disse vil ikke gjøre at du velger vinneraksjene hver gang, men kan øke sannsynlighetene for at du opplever positiv avkastning over lengre tid.

Mye vil avhenge av markedet, hell og uhell

Før vi presenterer ulike teknikker er det viktig å presentere at mye av faktorene bak resultatene dine vil avhenge av faktorer utenfor din kontroll. Dersom du begynner med aksjeinvestering på nett i en periode hvor markedet opplever en lengre oppgangsperiode, er det mer sannsynlig at du får positiv avkastning enn dersom du begynner med aksjer i en periode hvor markedet akkurat har begynt på en lengre nedgangsperiode.

Generelt har aksjemarkedet alltid hatt positiv avkastning i det lange løp, som er noe av det som gjør det aller mest fristende å investere i aksjer. Slikt sett vil du ha sannsynligheten på din side når du begynner med aksjeinvestering. Markedet går imidlertid ikke alltid oppover. I den siste perioden har vi vært vitne til en av de lengste oppgangsperiodene i historien, slik at det ikke er usannsynlig at det snart vil komme en periode hvor markedet kan falle. Dette er imidlertid svært vanskelig å spå på forhånd.

I tillegg til dette vil også resultatene dine avhenge av hell og uhell. Aksjeforvaltere og profesjonelle investorer nekter ofte for dette, men sannheten er at det alltid kan inntreffe mer eller mindre tilfeldige hendelser som fører til at selskapet du har investert i enten øker eller svekkes i verdi. Slikt sett kan selv den beste investoren oppleve tap i visse perioder.

Vi vil nå gjennom noen av teknikkene du kan bruke for å velge ut de riktige aksjene

Fundamental analyse

Fundamental analyse

Funtamental analyse er en metode for å finne aksjer som ikke er riktig verdsatt av markedet. Formålet er å finne en aksje som er underpriset i markedet og kjøpe denne aksjen til underpris.

Teorien bak fundamental analyse er at markedet alltid vil skjønne at det har tatt «feil», og at aksjekursen med tiden alltid vil stige til den riktige aksjeverdien. Når den gjør dette har investoren som investerte da aksjen var verdsatt til underpris hatt positiv avkastning. Den fundamentale investoren har dermed på mange måter vært smartere enn markedet.

Fundamental analyse er en relativt komplisert prosess som går ut på en nøye undersøkelse av selskapet man undersøker, for så å se selskapet i lys av bransjen, for så å vurdere dette i lys av den globale verdensøkonomien. Metoden kan også brukes i omvendt rekkefølge, slik at man undersøker hvilke bransjer som har mest lovende framtid, og ut fra dette velger det selskapet som virker mest lovende innenfor den bransjen.

Vi har skrevet mer i dybden artikler om fundamental analyse andre steder på denne siden som du kan lese dersom du ønsker dette. Kjente investorer som Warren Buffet og Charlie Munger er eksempler på investorer som har tjent milliarder på denne investeringsstrategien.

Teknisk analyse

Teknisk analyse

I motsetning til fundamental analyse innebærer teorien om teknisk analyse at markedet aldri tar feil. I denne teorien er all informasjon alltid innkalkulert i aksjeprisen, slik at det ikke er mulig å finne aksjer som er underpriset.

Teknisk analyse går i motsetning ut på å handle ut fra psykologien i markedet. Grunnstenen bak teorien er at historien i markedet alltid vil gjenta seg, og at investorer stort sett alltid vil respondere likt på ulike hendelser. Dermed kan man forsøke å forutse framtidige prisbevegelser ved å se på aksjens historiske utvikling.

Teknisk analyse handler som oftest om å se på ulike grafer og kursbevegelser. Her vil man ha forskjellige navn på forskjellige grafutviklinger som sammen eller alene predikerer en viss framtidig kursutvikling. Vi har skrevet mer om teknisk analyse i mange andre artikler på dette nettstedet som du kan lese dersom du ønsker å lære mer om temaet.

Selv om de to metodene synes uforenlige, er det mange som bruker dem i symbiose. Dette betyr at du kan finne et selskap via fundamental analyse, og bruke teknisk analyse til å finne ut akkurat når du skal investere i selskapet.

Dette var bare en svært kort introduksjon til aksjehandel på internett, og dette kan hverken anses uttømmende eller som den eneste mulige fremgangsmåten.

PS: Det er også mulig å shorte aksjer – dette er en litt annen type aksjeinvestering der du tjener penger dersom et selskap synker i verdi, altså nærmest det det motsatte av å investere i et selskap.

Hvor mange aksjer bør jeg kjøpe?

Når du har bestemt deg for hvilken aksje man skal handle er det alltid like vanskelig å finne ut hvor mange aksjer man skal investere i. Her er det vanskelig å gi et generelt råd, men det gjelder å ikke investere mer enn man har råd til å tape. Du burde analysere hvilken risikoappetitt du har, og ikke investere mer enn denne vil tillate deg.

Steg 3: Hvordan legge inn riktig ordre

Når du har funnet en aksjemegler på nett og bestemt deg for selskapet du vil investere i gjenstår det bare å legge inn en ordre. Dette er jo egentlig ikke så vanskelig, men det kan være greit å forstå forskjellen på markedsordre og limitordre, ettersom dette er alternativene du som oftest vil stå ovenfor når du skal kjøpe en aksje.

Dersom du legger inn en markedsordre spesifiserer du kun antall aksjer du ønsker å kjøpe, men ikke til hvilken pris. Dette innebærer at megleren med en gang vil gjennomføre en ordre på dine vegne der aksjene vil kjøpes til best mulig tilgjengelige pris.

Dersom du legger inn en limitordre vil du spesifisere antall aksjer men også til hvilken aksjekurs du ønsker å kjøpe aksjen for. Dersom aksjekursen for øyeblikket er 1003 kr per aksje men du ikke ønsker å kjøpe deg inn før aksjen er under 1995 kr, kan du presisere dette i limitordren til megleren din.

Med en gang aksjekursen faller til under 1995 kr vil nettmegleren din da gjennomføre ordren din, men aldri før dette skjer. Du risikerer da at ordren ikke gjennomføres dersom aksjekursen fortsetter å stige.

Det er vanskelig å si konkret hvilken ordre man burde velge, siden begge kan være nyttige til sitt formål.

Oppsummering

Det er altså relativt enkelt å komme i gang med aksjehandel på nett. Du må egentlig bare bestemme deg for en nettmegler og velge en aksje å investere i. Husk at det alltid vil være litt prosessuelle forhold du må ordne før du kan begynne å handle, som å sette inn et innskuddsbeløp, bekrefte identiteten din med pass eller førerkort og liknende, men dette går relativt fort.

Dersom du vil lese mer om hvordan du kan øke sannsynligheten din for å tjene penger på aksjer kan dueventuelt også lese denne artikkelen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.