Aksjeindeks

En indeks er en statistikk som inneholder flere forskjellige variabler. Innenfor aksjemarkedet er en aksjeindeks en måte å måle verdiutviklingen i et antall aksjer på. På den måten får man bedre inntrykk av hvilken utvikling markedet generelt opplever. Dersom en aksjeindeks øker betyr dette at alle aksjene i indeksen har økt i gjennomsnitt, men enkelte aksjekurser innenfor indeksen kan da naturligvis ha falt.

Det finnes forskjellige indekser for alle tenkelige forskjellige sektorer. En indeks kan for eksempel måle utviklingen i en bransje eller et helt land. Kjente indekser er blant annet Dow Jones Industrial Average (DJIA) og S&P 500. I Norge har vi OSEBX-indeksen som er hovedaksjeindeksen til Oslo Børs. Den består av rundt 70 selskaper.