generic

Aksjeindeks

En indeks er en statistikk som inneholder flere forskjellige variabler. Innenfor aksjemarkedet er en aksjeindeks en måte å måle verdiutviklingen i et antall aksjer på. På den måten får man bedre inntrykk av hvilken utvikling markedet generelt opplever. Dersom en aksjeindeks øker betyr dette at alle aksjene i indeksen har økt i gjennomsnitt, men enkelte aksjekurser innenfor indeksen kan da naturligvis ha falt.

Det finnes forskjellige indekser for alle tenkelige forskjellige sektorer. En indeks kan for eksempel måle utviklingen i en bransje eller et helt land. Kjente indekser er blant annet Dow Jones Industrial Average (DJIA) og S&P 500. I Norge har vi OSEBX-indeksen som er hovedaksjeindeksen til Oslo Børs. Den består av rundt 70 selskaper.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.