generic

Aksjekapital

Aksjekapitalen er summen av alle aksjene i et selskap. Ganger man aksjens verdi (pålydende) med antall aksjer vil dette tilsvare den totale aksjekapitalen.

Aksjekapitalen vil som oftest være summen som stifterne betaler inn når de starter selskapet, eller senere aksjer som selskapet har utstedt i en emisjon.

Aksjekapitalen utgjør en del av selskapets bundne egenkapital. Dette betyr at det ikke kan betales utbytte dersom ikke selskapets egenkapital overstiger aksjekapitalen. Egenkapitalen er selskapets totale eiendeler minus gjeld.

I aksjeselskaper gjelder det også en regel om at styret har handleplikt dersom et selskap har uforsvarlig egenkapital, og dette vil etter loven automatisk være tilfelle der egenkapitalen er under halvparten av aksjekapitalen.

I alle selskaper er det i Norge krav om en viss aksjekapital før man kan stifte et selskap. For et aksjeselskap (AS) er det et krav om at selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital før selskapet kan stiftes. For et allmennaksjeselskap (ASA) er det et krav om at selskapet må ha minst 1 000 000 kr for at selskapet kan stiftes.

I disse tilfellene trenger man ikke nødvendigvis alltid å spytte inn disse pengene, dersom man har mye kontormateriell og liknende registert på selskapet kan dette utgjøre mye verdi som man kan få godkjent som en del av aksjekapitalen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.