Allokering

Allokering er et uttrykk innen finans som ofte brukes for å beskrive hvordan fond fordeler pengene sine mellom ulike investeringer. Man investerer for eksempel i forskjellige verdipapirer eller markeder for å fordele midler og dermed ha en portefølje som består av en bredere sammensetning.