generic

Appresiere

Appresiere vil si at noe øker i verdi. Appresiering er dermed et annet ord for verdiøkning. Uttrykket appresiering brukes ofte innen valutamarkedet, der en valuta styrker seg i forhold til en annen. Uttrykket appresiere er det motsatte av å depresiere.

I valutamarkedet handles for eksempel alle valutaer i valutapar. Man kan for eksempel handle valutaparet EUR/USD. I dette tilfellet vil EUR (euro) være basisvalutaen og USD (amerikansk dollar) vil være sekundærvalutaen. Dersom en av valutaene styrker seg i forhold til den andre vil vi si at den valutaen appresierer, mens valutaen som svekker seg i forhold til den andre depresierer.

Det er mange faktorer som vil påvirke om en valuta appresierer eller depresierer i forhold til pengemarkedet i sin helhet eller en annen valuta. Viktige årsaker er blant annet rentenivå, mikro- og makroøkonomisk økonomi og politikk, psykologi og lokale forhold. I sin reneste form er det til sist tilbud og etterspørsel som vil påvirke om et verdipapir appresierer eller depresierer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.