Ordbok

Appresiere

clock icon

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Appresiere vil si at noe øker i verdi. Appresiering er dermed et annet ord for verdiøkning. Uttrykket appresiering brukes ofte innen valutamarkedet, der en valuta styrker seg i forhold til en annen. Uttrykket appresiere er det motsatte av å depresiere.

I valutamarkedet handles for eksempel alle valutaer i valutapar. Man kan for eksempel handle valutaparet EUR/USD. I dette tilfellet vil EUR (euro) være basisvalutaen og USD (amerikansk dollar) vil være sekundærvalutaen. Dersom en av valutaene styrker seg i forhold til den andre vil vi si at den valutaen appresierer, mens valutaen som svekker seg i forhold til den andre depresierer.

Det er mange faktorer som vil påvirke om en valuta appresierer eller depresierer i forhold til pengemarkedet i sin helhet eller en annen valuta. Viktige årsaker er blant annet rentenivå, mikro- og makroøkonomisk økonomi og politikk, psykologi og lokale forhold. I sin reneste form er det til sist tilbud og etterspørsel som vil påvirke om et verdipapir appresierer eller depresierer.