generic

Arbitrasje: Alt du trenger å vite (teorien bak m.m.)

Arbitrasje er et uttrykk i finansverdenen som brukes om å utnytte forskjellige prisnivåer i to eller flere markeder. Uttrykket benyttes om handel i forskjellige finansielle instrumenter, som for eksempel kryptovaluta, aksjer, valutahandel, obligasjoner og liknende.

Målet er at man skal kjøpe for eksempel en aksje i et marked og selge den i et annet marked hvor salgsprisen er høyere. Man utnytter dermed ubalanse i prisnivået mellom forskjellige markeder.

Teorien bak arbitrasje er at det innebærer en risikofri gevinst. Man kan for eksempel tenke seg at prisen på ethereum er 1500 kroner i marked A og 1510 kroner i marked B. Dersom du kjøper i marked A og selger i marked B vil du ha tjent 10 kroner per ethereum, og du vil da være en arbitrasjør. En forutsetning for risikofri arbitrasje er at ordrene gjennomføres til samme tid. Dersom dette ikke skjer risikerer man at prisene endrer seg og at arbitrasjen ikke lenger er suksessfull.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.