Ordbok

Årsoppgjør

Årsoppgjør, eller årsregnskap som det ofte kalles, er en oversikt over den totale økonomien til en bedrift i løpet av et regnskapsår. Alle bedrifter plikter seg til å levere et årsoppgjør, da dette vil være statens grunnlag for hvor mye den enkelte bedriften skal betale inn i form av skatt.

Inkludert i et årsoppgjør skal det være et resultatregnskap, som da altså sier noe om hvorvidt bedriften gikk i overskudd eller underskudd. Det skal også inkluderes et balanseregnskap, som da altså viser at regnskapet er balansert og rett ført. Sist, men ikke minst, inkluderes det for aksjeselskap også en årsberetning.

For enkeltmannsforetak vil årsoppgjør avgjøre personlig skatt, og dette er en viktig del av skattemelding generelt sett. Aksjeselskap skal på sin side sende inn årsoppgjør til Brønnøysund. De må som nevnt legge ved en årsberetning også, og denne skal si noe om hvordan bedriften har gjort det i året som var.

Et årsoppgjør leveres som regel innen 31. juli, selv om det finnes unntak. Bedriften kan for eksempel søke om utsettelser, eller det kan hende at regnskapsåret er søkt endret, da utenfor det kalenderåret som de fleste regnskap følger.