Årsregnskap

Årsregnskap er kort fortalt en oversikt over de inntekter og utgifter en bedrift har hatt i løpet av et regnskapsår. Et regnskapsår er som hovedregel det samme som et kalenderår, da med noen få unntak. Regnskapet føres underveis i året, og det leveres inn årlig i juli som et årsregnskap.

Dette regnskapet er det ultimate, og det er viktig av mange grunner. Den kanskje klareste grunnen er at staten trenger et resultat å basere sine skattekrav på. Har du gått i overskudd, så skal selskapet betale skatt, og et godkjent årsregnskap er da grunnlaget for summene som blir krevd inn.

Dessuten er et årsregnskap også et fint verktøy internt i bedriften, da for styring i henhold til økonomien og budsjettene. Det er også nyttig å benytte seg av nøkkeltallene i årsregnskapet for å tiltrekke seg investorer blant annet.

Sentralt i et årsregnskap er også konsepter slik som nevnte resultat, balanse, kontantstrømoppstilling, og noteopplysninger. Norge har en egen regnskapslov som fastsetter hvordan et årsregnskap skal se ut. Vanligvis leveres et årsregnskap inn gjennom regnskapssystemet, men en kan også levere dette direkte i Altinn om ønskelig.