Årsresultat

Et årsresultat er et uttrykk innenfor regnskap og finans og betyr i korte trekk det en virksomheten sitter igjen med etter at alle utgifter er tatt med.

Årsresultat er selskapets driftsinntekter fratrukket selskapets driftsutgifter, renter og skatt. Årsresultatet er de pengene aksjonærene enten kan ta ut i utbytte eller reinvestere i virksomheten.