generic

Ask

Uttrykkene bid og ask refererer til den beste prisen et finansielt instrument kan selges eller kjøpes for på et gitt tidspunkt. Bid-prisen representerer det meste en kjøper er villig til å betale for det finansielle instrumentet. Ask-prisen representerer minimumet en selger er villig til å selge aksjen for.

Forskjellen på bid- og ask-prisen kalles spreaden. Hvor mye spread det er er en nøkkelindikator på hvor likvid verdipapiret er. Dette vil si hvor mange som er villige til å kjøpe eller selge det verdipapiret eller i finansmarkedet generelt. Generelt vil likviditeten være høyere jo mindre spreaden er.

Eksempel

Spreaden er altså prisen du må betale for å være med i markedet. Dette kan eksemplifiseres med et valutapar. Det typiske eksemplet er at valutaparet EUR/USD hadde kunnet blitt kjøpt for 1.1205 og blitt solgt for 1.1202 på samme tidspunkt. Dette betyr at dersom X og Y hadde kjøpt og solgt valutaparet samtidig, ville X måttet betale 1.1205 mens Y hadde solgt for 1.1202. Bid-prisen ville her vært 1.1205 mens ask-prisen ville vært 1.1202

Megleren tar profitten

Bid-ask spreaden fungerer til fordel for megleren. Profitten til megleren ligger nemlig i spreaden. Jo høyere spread, jo høyere vil profitten til megleren være. Bid-ask spreader kan variere veldig i forhold til verdipapiret og markedet. Store selskaper har ofte mye mindre spread enn mindre selskaper. Jo mer likvid markedet er, jo lavere vil også spreaden være.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.