Ask

Uttrykkene bid og ask refererer til den beste prisen et finansielt instrument kan selges eller kjøpes for på et gitt tidspunkt. Bid-prisen representerer det meste en kjøper er villig til å betale for det finansielle instrumentet. Ask-prisen representerer minimumet en selger er villig til å selge aksjen for.

Forskjellen på bid- og ask-prisen kalles spreaden. Hvor mye spread det er er en nøkkelindikator på hvor likvid verdipapiret er. Dette vil si hvor mange som er villige til å kjøpe eller selge det verdipapiret eller i finansmarkedet generelt. Generelt vil likviditeten være høyere jo mindre spreaden er.

Eksempel

Spreaden er altså prisen du må betale for å være med i markedet. Dette kan eksemplifiseres med et valutapar. Det typiske eksemplet er at valutaparet EUR/USD hadde kunnet blitt kjøpt for 1.1205 og blitt solgt for 1.1202 på samme tidspunkt. Dette betyr at dersom X og Y hadde kjøpt og solgt valutaparet samtidig, ville X måttet betale 1.1205 mens Y hadde solgt for 1.1202. Bid-prisen ville her vært 1.1205 mens ask-prisen ville vært 1.1202

Megleren tar profitten

Bid-ask spreaden fungerer til fordel for megleren. Profitten til megleren ligger nemlig i spreaden. Jo høyere spread, jo høyere vil profitten til megleren være. Bid-ask spreader kan variere veldig i forhold til verdipapiret og markedet. Store selskaper har ofte mye mindre spread enn mindre selskaper. Jo mer likvid markedet er, jo lavere vil også spreaden være.