Avkastning

Avkastning er et begrep innen finans som viser til profitten i forhold til en investering. Dette kan for eksempel være innskuddsrenten eller et verdipapirs verdiøkning. Avkastning angis som oftes i prosent.

Har du satt pengene dine i banken og mottar 5 % innskuddsrente årlig vil dette være avkastningen. Eier du en aksje og selger deg ut når aksjen har økt 8 % vil dette være avkastningen.