generic

Avkastning

Avkastning er et begrep innen finans som viser til profitten i forhold til en investering. Dette kan for eksempel være innskuddsrenten eller et verdipapirs verdiøkning. Avkastning angis som oftes i prosent.

Har du satt pengene dine i banken og mottar 5 % innskuddsrente årlig vil dette være avkastningen. Eier du en aksje og selger deg ut når aksjen har økt 8 % vil dette være avkastningen.

 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.