Avkastningskurve

En avkastningskurve er en figur som viser avkastningen av en investering over tid. Formålet med avkastningskurver er å identifisere utviklingen av investeringen, slik at man også kan prøve å predikere dens framtid. Avkastningskurver blir ofte brukt innenfor aksjehandel og valutahandel.