Ordbok

Avskrivninger

Avskrivninger handler om å kostnadsføre eiendeler over tid, fremfor ved kjøpet. Dersom en kjøper en maskin til bedriften, så kan en nemlig kostnadsføre denne utgiften over en periode på 5 år for eksempel, i stedet for hele utgiften der og da. Koster maskinen 200,000 kr, så avskrives det vanligvis 40,000 kr hvert år i perioden.

Dette kalles lineær avskrivning, og det belager seg altså på at en avskriver det samme beløpet hvert år. Alternativt kan bedriften velge å benytte seg av det som heter saldoavskrivning. Her benytter en prosentsatser av den verdien maskinen har, slik at en for eksempel trekker av 20 % av verdien årlig.

Fordelen med avskrivninger er at det gjør kostnadene i regnskapet mer representative. Dette gjør det enklere å se om bedriften er lønnsom i regnskapsperioden. Det vil for eksempel ikke være hensiktsmessig å føre en maskin til 200,000 kr inn i et regnskap, slik at overskudd på 150,000 kr blir til et underskudd på 50,000 kr, vel og merke om maskinen skal brukes i mange år.

Det skilles mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger. Forskjellen her vil føre til utsatt skatt eller utsatt skattefordel.