B-aksje

Innenfor aksjeloven er det klare utgangspunktet at alle aksjer skal representere de samme rettighetene. Dette betyr at dersom person A og person B hver eier aksjer for 1 % av aksjene vil begge kunne stemme for 1 % av aksjene og motta utbytte som tilsvarer 1 % av dette. Det heter at alle aksjer gir lik rett til selskapet.

Dette utgangspunktet er det imidlertid mulig å omgå da en kan opprette forskjellige aksjeklasser. Dersom et selskap oppretter forskjellige aksjeklasser er dette for å gi en aksjeklasse færre rettigheter enn den andre aksjeklassen. I slike tilfeller kaller man ofte aksjeklassene som har fått begrenset rettighetene sine for B-aksjer, mens de opprinnelige aksjene kalles for A-aksjer eller preferanseaksjer.

Det kan være flere grunner til å opprette B-aksjer i et selskap. Et typisk eksempel kan være dersom noen grundere etablerer et selskap og senere vil foreta en kapitalforhøyelse uten å miste kontrollen over selskapet. I dette tilfellet kan det være lurt å utstede aksjer uten stemmerett.