Baisse

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Baisse er et fransk finansuttrykk som beskriver et svakt marked hvor aksjekursene eller verdipapirene faller. Uttrykket er det motsatte av hausse som beskriver et positivt marked i oppgang.