Baisse

Baisse er et fransk finansuttrykk som beskriver et svakt marked hvor aksjekursene eller verdipapirene faller. Uttrykket er det motsatte av hausse som beskriver et positivt marked i oppgang.