Ordbok

Bear market rally

clock icon

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Et bear market rally er et engelsk finansuttrykk som beskriver der en aksje eller et marked opplever en kort stigningsperiode inne i en periode som ellers preges av nedgangstider. En aksje har for eksempel sunket i en lengre periode, før den raskt stiger over en kort periode, før den så begynner å synke igjen.

Mange investorer kan ofte mistolke et bear marked rally som et tegn på at nedgangsperioden nå er over, og dermed investere på feil tidspunkt. Det er dermed viktig å være klar over at slike bear market rally kan oppstå i ellers negative perioder

Uttrykket bear market rally kommer fra uttrykket “bear market”, som betyr at et marked generelt opplever nedgangstider og der sentimentet er negativt.