Bear market rally

Et bear market rally er et engelsk finansuttrykk som beskriver der en aksje eller et marked opplever en kort stigningsperiode inne i en periode som ellers preges av nedgangstider. En aksje har for eksempel sunket i en lengre periode, før den raskt stiger over en kort periode, før den så begynner å synke igjen.

Mange investorer kan ofte mistolke et bear marked rally som et tegn på at nedgangsperioden nå er over, og dermed investere på feil tidspunkt. Det er dermed viktig å være klar over at slike bear market rally kan oppstå i ellers negative perioder

Uttrykket bear market rally kommer fra uttrykket “bear market”, som betyr at et marked generelt opplever nedgangstider og der sentimentet er negativt.