generic

Hva er et «bear market»?

Et «bear market» er en betegnelse på et pessimistisk marked som ligger i en negativ trend. Typisk vil investorer forutse tap fordi pessimisme og salg av aksjer øker. Tallene varierer, men en nedgang på 20% eller mer fra et toppunkt i markedsindekser som «Dow Jones Industrial Average (DJIA)» eller «Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500)» over en 2 måneders periode vil ofte ansees som et «bear market».

Hva betyr «bear market»?

Betegnelsen «bear market» er det motsatte av «bull market». Dette er et optimistisk marked som ligger i en positiv trend. Navnet stammer fra måten en bjørn bruker potene til å angripe et bytte på – bjørnen svinger potene nedover. Derfor blir et marked i en negativ trend kalt «bear market». Motsetningen «bull market» kommer fra måten oksen angriper på ved å støte hornene opp i luften.

Det er ingen bestemt faktor som avgjør om en markedsperiode betegnes som et «bear market» eller ikke. Som hovedregel vil imidlertid en nedgang på mer enn 20 % over en 2 måneders periode som oftest kategoriseres som et «bear market».

Det er tradisjonelt antatt at det er lettere å tjene penger innenfor et «bull market» enn innenfor et «bear market».

Hva er årsakene til et «bear market»?

Årsakene til et «bear market» kan variere. Som oftest vil hovedårsaken være en svak eller dårlig økonomi preget av lav lønnsomhet og nedgang i driftsresultater. Inngrep fra staten i form av skatteforandringer eller markedsrente kan også lede til et «bear market».

Investorer kan også være en avgjørende faktor. Hvis investorer mister tillit og forutser endringer i markedet kan de selge aksjer for å unngå eventuelle tap. Dette kan være med på å skape en negativ trend.

Fasene i et «bear market»?

Et «bear market» har ofte 4 forskjellige faser. Den første fasen er preget av høye priser og høyt markedssentiment hos investorene. I denne fasen begynner imidlertid investorene å forlate markedet for å ta ut profitt.

I andre fase begynner aksjeprisene å falle raskt, samtidig som aksjehandelen og fortjenesten går ned. Økonomiske indikatorer som tidligere var positive ender nå under gjennomsnittet. Noen investorer får panikk når sentimentet begynner å falle.

I den tredje fase viser spekulantene seg. Dette er investorer som tar høyere risiko. Dette øker ofte noen av aksjeverdiene og handelsvolumet.

I den fjerde og siste fasen fortsetter aksjeprisene å gå sakte nedover.

Etter hvert som lave priser og mer positive nyheter begynner å tiltrekke investorer igjen, vil går det som var et «bear market» gradvis bevege seg over til et «bull market».

Et «bear market» i forhold til korreksjon

Et «bear market» bør ikke forveksles med korreksjon, som er et kursfall i løpet av en kort periode på under 2 måneder. En korreksjon er ofte en indikasjon på at det er et godt tidspunkt for investorer å komme inn på markedet på.

Et «bear market» er imidlertid sjelden noen indikasjon på at det er et godt tidspunkt for å investere. Grunnen til dette er at det er veldig vanskelig å anslå når et «bear market» har nådd bunnen. Det kan være vanskelig å erstatte slike tap med mindre investorene er shortselgere eller benytter seg av andre strategier som gir fortjenester i et fallende marked.

Mellom 1900 og 2015 var det 32 perioder som ble kategorisert som et «bear market». Dette er et gjennomsnitt på 3.5 årlig. Det siste «bear market» var i samme tidsperiode som verdensøkonomien var i krise mellom oktober 2007 og mars 2009. Her falt Dow Jones Industrial Average med 54%.

Shortsalg i et «bear market»

Investorer kan ofte tjene penger ved å shorte aksjer i et «bear market». Når du skal shorte en aksje må du først låne en aksje av en annen megler. Deretter må du selge disse aksjene. Målet er at aksjene så skal synke slik at du kan kjøpe dem tilbake til en lavere pris, for så å levere aksjene tilbake til megleren.

En shortselgers fortjeneste eller tap er prisforskjellen fra da aksjene ble solgt til tidspunktet da aksjene ble kjøpt tilbake. Tenk deg for eksempel at en investor leier 100 aksjer som er verdt 5000 kr per stykk, og selger dem med en gang. Etter dette tidspunktet synker verdien av aksjene til 4000 kr per stykk, og investoren kjøper da tilbake de 100 aksjene og leverer dem med en gang tilbake til opprinnelige eier for prisen han leide dem til. Investoren har da en fortjeneste på 100 x 1000 = 100 000 kr.

Salgsopsjoner og inverse børshandlede fond «ETF» i et «bear market»

En salgsopsjon gir eieren rett, men ikke plikt, til å selge en opsjon til en bestemt pris innen en gitt dato. Salgsopsjoner kan brukes som spekulasjon på om en aksje vil falle innen en kort tid for å begrense kursrisiko på en aksje eller portefølje. En investor må ha opsjonsfordeler på konto for å benytte seg av en slik handel.

Inverse børshandlede fond er designet til å endre verdien til den motsatte retning av det kursen viser. For eksempel vil det inverse ETF for S&P 500 øke med 1% hvis S&P indeksen går ned 1%. Som med salgsopsjoner kan inverse ETF’er brukes til spekulasjon eller til å beskytte porteføljer.

Både salgsopsjoner og inverse børshandlede fond kan brukes som en god strategi under et «bear market».

Vi har her skrevet om «bear market» i forhold til aksjehandel, men det er viktig å være klar over at et «bear market» også kan oppstå i andre markeder, som for eksempel innenfor valutahandel eller kryptovalutahandel.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.