Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Kjøp aksjer på norsk plattform

Nordnet er en stor og sikker plattform for fond, aksjer og pensjon.

Prøv Nordnet

Handel medfører risiko for tap av kapital (annonselenke).

Handel medfører risiko for tap av kapital (annonselenke).

generic

Beste aksjesparekonto: En komplett guide

Aksjesparekonto har kommet for å bli. Siden aksjesparekonto ble lansert viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening at det per juni 2018 hadde blitt opprettet over 338 000 aksjesparekontoer. Nesten 7 % av Norges befolkning har dermed en aksjesparekonto. Totalt hadde det i juni 2018 blitt plassert over 61 milliarder kroner på kontoene.

Aksjesparekonto har dermed blitt ekstremt populært. I dag er det veldig mange banker som tilbyr deg en aksjesparekonto, og formålet med denne artikkelen er å gi deg en oversikt over de forskjellige tilbyderne, hva du burde legge vekt på og hvilke tilbydere som kommer best ut av testen i forhold til våre vurderingsmetoder.

Oppsummering

  • Aksjesparekonto er en type konto som lar deg investere i aksjer og aksjefond uten å måtte betale gevinstskatt. Dette betyr at du kan kjøpe og selge aksjene og fondene dine uten å måtte betale skatt på eventuelle gevinster.
  • Når du skal velge aksjesparekonto er det viktig at du vurderer utvalget av aksjer og fond, gebyrer og kurtasje selv om disse vanligvis er lave, hvilke tjenester som er tilgjengelige og ikke minst hvor brukervennlige de er.

Aller først vil vi kort forklare hva en aksjesparekonto er, slik at de som ikke helt har oversikten kan henge med videre. Er du klar over dette er det bare å bla forbi denne delen.

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

Hva vi likte med Nordnet

Nordnet er en brukervennlig norsk plattform for aksjehandel som passer for både nybegynnere og erfarne tradere. Ulempen er utgifter som ikke er spesielt mye lavere enn totalbanker. Dette kan være et minus for deg som er veldig aktive. Det som gjør at Nordnet virkelig skiller seg ut er Shareville. Akkurat som ved sosiale medier, kan du lese tips fra andre og kommentere på innlegg. Du kan også kopiere strategier.

Fordeler

  • star iconBrukervennlig plattform med aksjetips fra erfarne investorer
  • star iconSamfunn med tradere
  • star iconStort utvalg av investeringsmuligheter
  • star iconRapportering til Skatteetaten

Ulemper

  • star iconHøye utgifter med samme prisnivå som banker

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en egen konto hvor du kan samle aksjer og aksjefond og kjøpe og selge andeler uten at du må betale gevinstskatt. Du utsetter dermed skatten på gevinster. Når du selger verdipapirer innenfor kontoen utløses det ikke skatt. Dersom du ikke har pengene på en aksjesparekonto må du som kjent betale gevinstskatt når du realiserer ordren.

Du kan når som helst ta ut det opprinnelige kontantinnskuddet på aksjesparekontoen din uten å betale skatt. Du må dermed kun betale skatt når du har tatt ut midler ut over innskutt beløp. Har du for eksempel satt inn 200 000 på aksjesparekontoen og verdien har steget til 270 000, kan du ta ut 200 000 uten beskatning.

På lik linje får du ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Dersom du har investert i et fond hvor du har urealiserte tap kan du eventuelt realisere andelene og få fradrag for tapet, før du reinvesterer midlene innenfor aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto er svært praktisk og kan anbefales til de fleste som sparer eller vil begynne å spare i aksjer og aksjefond. Det er imidlertid visse særregler du må være oppmerksom på.

For det første er det kun aksjer eller aksjefond med aksjeandel over 80 % som kan være på en aksjesparekonto. Dette betyr at du ikke kan bruke aksjesparekontoen til å investere i for eksempel obligasjoner eller råvarer. På lik linje kan du heller ikke bruke aksjesparekontoen til å investere i eller rentefond enkelte kombinasjonsfond.

I tillegg kan midlene på en aksjesparekonto bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer eller aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Detet betyr at flere av de større og mest populære aksjene på Oslo Børs verken kan flyttes inn, eller handles på aksjesparekonto. Du kan for eksempel ikke kan bruke midlene på en aksjesparekonto til å investere i selskaper som Tesla eller Apple.

I tillegg kan det presiseres at du kan opprette flere aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere, og også flytte midlene dine til en aksjesparekonto hos en annen tilbyder uten å måtte skatte av gevinsten.

Du får heller ikke renter på penger som du har stående på en aksjesparekonto. Det vil dermed lønne seg å alltid ha disse pengene investert i fond eller aksjer.

Reglene som regulerer aksjesparekontoer følger av skatteloven § 10-21. Du kan lese mer detaljert om disse reglene i skatteloven.

Momenter ved valg av aksjesparekonto

Det er mange forskjellige momenter du burde vektlegge når du skal velge en aksjesparekonto, men noen er klart viktigere enn andre.

For det første hadde det vært sentralt å sett på kostnadene til aksjesparekontoene. Det er imidlertid gratis å opprette aksjesparekonto hos alle tilbyderne, og ingen tar heller betalt for å flytte aksjesparekonto fra en annen leverandør.

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

De sentrale momentene blir da for det første utvalget av antall fond og aksjer, fondsgebyrer, kurtasje ved aksjehandel, brukervennlighet, verktøy og tjenester.

Utvalg

Når det kommer til utvalget er dette kanskje det aller viktigste vurderingsmomentet. Selve konseptet med aksjesparekonto er jo at du kan selge aksjer og fond uten at det utløser gevinstbeskatning. Dermed blir det avgjørende at du velger en leverandør med et stort utvalg.

På denne måten kan du handle og bytte som du vil innenfor den samme aksjesparekontoen. Som du vil se i oversikten under er det stor forskjell på hvor mange fond de forskjellige tilbyderne tilbyr innenfor aksjesparekontoen.

Forvaltergebyr og kurtasje

I tillegg til utvalget blir forvaltergebyr og kurtasje også et viktig moment. De aller fleste aksjesparekontoer er gratis, men du må allikevel betale et gebyr til forvalteren av fondet du velger eller kurtasje dersom du skal handle enkeltaksjer. Beløpene er relativt små, men over tid kan disse beløpene blir relativt store.

Indeksfondene vil alltid ha mye lavere forvaltningsgebyrer enn de aktive fondene, og dette betyr også at det tradisjonelt er gebyrene til de aktive fondene som varierer mest. Dersom du er usikker på om du vil investere i indeksfond eller aktive fond kan du se en oversikt over hvilke fond som tradisjonelt er best i denne artikkelen.

Brukervennlighet, verktøy og tjenester

I tillegg til utvalget og gebyrer er også brukervennlighet og tjenester relevante momenter. Det er selvfølgelig avgjørende å kunne velge de beste fondene. Men for mange er det også viktig med en brukervennlig plattform både på PC og aksjeapp.

I tillegg har mange leverandører tjenester og kurs som kan hjelpe deg investere bedre, nettmøter og diverse kurs. Jo større og flere kunder leverandørene har, jo bedre samfunn er det også hos hver av leverandørene. Slikt sett kan det ofte være en fordel å velge noen av de største leverandørene.

Test av beste aksjesparekonto

Under har vi laget et skjema med statistikk for hver av leverandørene som er medlem av Verdipapirfondenes Forening. Tallene er rapportert inn fra VFFs medlemsselskaper per 30. juni 2018. Tallene er hentet fra denne siden til Verdipapirfondenes Forening.

Analyser

Som vi ser er det enkelte aksjesparekontoer som skiller seg ut når det gjelder fondsutvalget. På første plass kommer Nordnet som tilbyr hele 522 fond. Etter Nordnet er det relativt jevnt om andreplassen. Sbanken tilbyr 407 fond, Nordea tilbyr 386 fond, DNB tilbyr 382 fond, mens Danske Bank tilbyr 208 fond.

Kundemassen følger også stort sett antall tilgjengelige fond. Man må ikke se seg blind på kundemassen. Det vil si, at en aksjesparekonto har den største kundemassen betyr ikke at dette at leverandøren nødvendigvis tilbyr det beste tilbudet. Grunnen til dette er at de fleste tenderer til å bruke banken de allerede er medlem av når de oppretter aksjesparekonto.

Når det kommer til vår anbefaling vil dette sannsynligvis være Nordnet, selv om de andre vi har nevnt over også er gode alternativer. Grunnen til at vi anbefaler Nordnet er for det første det store utvalget av fond og aksjer du kan velge blant innen aksjesparekontoen. Videre har Nordnet en av de laveste kurtasjene i forhold til konkurrentene som tilbyr like bra utvalg.

Brukervennligheten til plattformen og appen til Nordnet er også veldig god, og Nordnet har også et realtivt bra samfunn. Dette betyr at de har gode tjenester som kan hjelpe deg bli en bedre sparer/investor. Dette er blant annet nettforumet Shareville, mange kurs, nettmøter, podcaster og lignende.

Hvordan opprette aksjesparekonto

Det er relativt enkelt å opprette aksjesparekonto eller bytte aksjesparekonto fra en leverandør til en annen. Det du må gjøre er egentlig bare å gå inn på nettsiden til den leverandøren du ønsker å benytte deg av så vil det være veldig intuitivt. Alternativt kan du også ringe kundeservice eller chatte med tilbyderen du vil benytte deg av, så vil de lose deg gjennom hele prosessen.

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

Hvordan burde jeg bruke aksjesparekontoen?

Når du først har opprettet aksjesparekontoen er det vanskeligste arbeidet fortsatt igjen. Du må velge hvordan du skal investere midlene dine. Her kan du primært enten velge å investere i fond eller aksjer. Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan du burde investere, men tradisjonelt vil fondsinvestering innebære en del mindre risiko enn aksjeinvestering.

Grunnen til dette er at fondene sprer risikoen over mange forskjellige selskaper. På den måten blir ikke porteføljen overeksponert for utviklingen til ett selskap. Investerer du kun i et fåtall selskaper vil du rammes relativt hardt om disse selskapene synker en del i verdi. Du kan selvsagt investere i en rekke enkeltaksjer, og på den måten diversifisere risikoen. På den måten kun du på en måte etterligne fondsinvestering med egen aksjeinvestering.

For de fleste nybegynnere vil det likevel anbefales å investere størsteparten av midlene i aksjesparekontoen i fond. Typisk kan det være en ide å investere 80 % av porteføljen i fond og 20 % i enkeltaksjer.

Når det kommer til hvilket fond man bør velge viser undersøkelser fra forbrukerrådet at det er indeksfond som historisk har gitt best avkastning for forbrukerne. Grunnen til dette er at forvaltningsgebyrene er mye lavere ved indeksfond i forhold til de aktive fondene.

Videre anbefaler de fleste ekspertene å investere mesteparten av porteføljen i globale fond fremfor norske eller nordiske fond. Grunnen til dette er at de globale fondene sprer risikoen over en rekke bransjer og markeder, i motsetning til de norske fondene, som representerer et relativt lite og volatilt marked.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.