generic

Beta: En komplett guide (eksempler m.m.)

Innen finans betyr beta hvor volatil en investering vil være i forhold til markedet som en helhet. Beta er en måte å regne ut risiko og forventet avkastning ved en investering på.

Aksjemarkedet i sin helhet har en betaverdi på 1. Dersom en aksje har en betaverdi på mer enn 1 betyr dette at det er større risiko men også potensielt større forventet avkastning ved denne aksjen i forhold til aksjemarkedet i sin helhet. Dersom en aksje på den annen side har en betaverdi på under 1 betyr dette at risikoen og den forventede avkastningen er lavere i forhold til den gjennomsnittlige betaen i markedet. Dersom en aksje har beta på 1 vil risikoen og forventet avkastning være gjennomsnittlig i forhold til markedet.

Jo høyere betaen er jo mer volatil vil også kursen være. Beta er viktig fordi det kan brukes til å måle risikoen ved enhver investering. Jo mer volatil en investering vil være jo høyere vil risikoen være, men da også potensiell oppside ved investeringen. Jo mindre volatil en aksje vil være jo mindre vil risikoen være, men også potensiell oppside ved investeringen.

En aksje som har 2 i beta vil være dobbelt så volatil som markedet i sin helhet. Dersom markedet faller eller stige i gjennomsnitt 3 %, vil aksjen falle eller stige i med 6 %.

En aksje kan også ha negativ beta. Dette betyr at aksjen pleier å bevege seg i motsatt retning av markedet. En aksje som har en beta på -3 ville dermed normalt sunket 9 % dersom markedet steg med 3 %, og ville steget med 9 % dersom markedet sank med 3 %.

Det kan være relativt komplisert å regne ut en betaverdi dersom du er ny med statistikk. For de fleste er imidlertid ikke dette nødvendig da du som oftest vil finne betaverdien til en aksje i kurslistene til forskjellige finansaviser og liknende.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.