generic

Bid

Begrepene bid og ask betyr den prisen et verdipapir kan kjøpes og selges for på et gitt tidspunkt. Bid betyr det kjøpere er villige til å betale for verdipapiret, mens ask betyr det en selger er villig til å selge aksjen for.

Forskjellen på bid- og ask-prisen kalles for spread. Dersom man for eksempel tenker seg valutaparet EUR/USD vil alltid kjøpsprisen være noe høyere enn salgsprisen. På et gitt tidspunkt vil du for eksempel kunne kjøpe valutaparet for 1,1203 og selge for 1,1200. Spreaden ligger her i forskjellen mellom disse to summene. På valutaspråket vil spreaden her være 3 pips.

Jo mer spread det er jo mindre vil sannsynligheten også være for at du tjener på investeringen, da du alltid vil starte i minus. I eksemplet over vil investeringen øke med 3 pips før du i det hele tatt er i 0.

Det er som oftest likviditeten som avgjør hvor mye spread det er. For det første vil likviditeten til hvert enkelt verdipapir være viktig. Et stort selskap vil som oftest ha mindre spread enn et lite selskap. Videre vil størrelsen på finansmarkedet også være en viktig faktor. Valutamarkedet er det mest likvide markedet av dem alle og her vil spreaden være noe mindre enn for eksempel i aksjemarkedet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.