krypto

Bitcoin kurs

Realtidskurser og grafer for analyse

En viktig del av det å være investor, er å vite hva som kan påvirke kursen til investeringene våre. Dette gjelder uansett om vi plasserer i digitale verdier som kryptovaluta og NFT-er eller i aksjer og fond. Imidlertid kan det være lettere å vite hva som påvirker et bestemt selskap enn eksempelvis Bitcoin. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hva som påvirker verdens største kryptovaluta og hva du bør kjenne til som en kryptovaluta investor. 

logo

Beste norske kryptobørs

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0.5%/0.5% (Maker/Taker)

Utvalg: 6+ mynter

Gå til Firi

Handel medfører risiko for tap av kapital (annonselenke).

Kryptovaluta Markedet er nemlig kjent for å være spesielt volatilt, noe som også påvirker en Bitcoin kurs. Når det er sagt, kan slik volatilitet by på både muligheter og utfordringer, så her gjelder det å ha gode kunnskaper om det man investerer i. Dette gjelder spesielt Bitcoin som blir en stadig mer populær investering.  

Oppsummering

  • Hvis du planlegger å investere i Bitcoin, er det viktig å vite hva som påvirker prisen. Det samme gjelder hvis du skal investere i aksjer, men det er ofte vanskeligere å vite hva som påvirker prisen på Bitcoin og andre kryptovalutaer.
  • Viktige faktorer som påvirker prisen på Bitcoin inkludere omtale i medier, forholdet mellom tilbud og etterspørsel på markedet, regulering av markedet og uttalelser fra myndigheter som kan påvirke regulering, og teknologisk utvikling.

Hva påvirker kursutviklingen til Bitcoin?

Som vi var inne på tidligere kan det være en rekke faktorer som påvirker hvordan kursen til Bitcoin utvikler seg gjennom året. Vi skal derfor se nærmere på noen av de vanligste årsakene til at kursen utvikler seg opp eller ned. Når det er sagt, er kryptovaluta fortsatt et relativt nytt investeringsområde, så det kan oppstå uforutsette faktorer fortløpende. 

Media

En faktor som ofte får skylden for kraftige svingninger i kursen er media. Dette gjelder spesielt omtale av ledende investorer eller institusjoner knyttet til kryptovaluta markedet. Imidlertid er det gjerne negative nyheter som påvirker mest, og da snakker vi ofte om uttalelser fra regulatoriske myndigheter, politikere og lignende. Dessverre har det også dukket opp flere negative saker knyttet til Bitcoin og andre kryptovaluta, som igjen har ført til kraftige kurs kollapser. 

Her snakker vi gjerne om saker som The Silk Road – saken, bruk av Bitcoin til kriminelle formål og krypto børser som er utsatt for hacking. For deg som investor er det viktigste å vite at disse svingningene oftest er kortvarige, og mange av dem byr faktisk på gode muligheter til å øke eksponeringen med en rabatt.

Med det sagt, så ønsker vi påpeke at Investikon aldri gir direkte investeringsrådgivning. Vi ønsker å tilby en informativ nettside for deg som vil investere bedre, men du må selv gjøre de nødvendige analyser – samt huske at det alltid er knyttet risiko til investeringer. Du kan i verste fall tape hele innsatsen dersom det kommer en kraftig korreksjon. Invester derfor aldri mer enn du har råd til å tape. 

Tilbud og etterspørsel

Selv om kryptomarkedet er et desentralisert, deregulert marked, så fungerer det fortsatt på lik måte som aksjemarkedet og andre finansielle markeder. Da snakker vi ikke om ren handel, men at verdsettelsen av assets tar utgangspunkt i tilbud og etterspørsel. Den kursen vi finner på en krypto børs er nemlig punktet mellom hva én investor er villig til å selge for, og hva én annen investor er villig til å kjøpe for. Det er også denne modellen som gjør at kursen svinger opp og ned. 

Dersom det er mange som ønsker å selge, men ikke tilstrekkelig etterspørsel – vil dette resultere i en priskorreksjon i negativt terreng. Tilsvarende vil kraftig etterspørsel, men ikke tilstrekkelig antall selgere føre til at kursen stiger. For en langsiktig investor vil slik volatilitet sjeldent ha mye å si, men den danner grunnlaget for kortsiktige tradere. 

Regulering

Selv om Bitcoin dukket opp allerede i 2009, regnes kryptovaluta fortsatt som et relativt nytt fenomen for mange. Det er også et deregulert marked, noe som betyr at ingen myndigheter eller regulatoriske myndigheter har oppsyn med markedet enda. Nettopp denne faktoren er svært viktig å kjenne til for potensielle kryptovaluta investorer. Flere myndigheter (inkludert norske) har nemlig uttalt at de vil se nærmere på hvordan man kan regulere bruken av kryptovaluta.

I USA foregår det høringer i kongressen om hva myndighetene bør gjøre med kryptovaluta markedet, mens i Norge har foreløpig myndighetene vært langt tausere. Regjeringen har riktignok sagt at de vurderer ulike muligheter, men det har foreløpig ikke blitt presentert noe mer konkret. Skatteetaten derimot har selv satt ned et utvalg som kartlegger hvordan digitale verdier skal skattlegges, samt hvordan disse verdiene skal formue vurderes. 

Nylig dukket det også opp en negativ faktor ved at myndighetene i Thailand valgte å forby bruken av Bitcoin til betalinger. Argumentet for dette var at myndighetene ikke kunne kontrollere verdier, men det viser også hvor sårbart et desentralisert system er. 

Teknologisk utvikling

Sist, men ikke minst har teknologisk utvikling drevet opp kursen innen blokkjeder i en årrekke. Som vi var inne på tidligere dukket Bitcoin som den første kryptovalutaen opp i 2009, men det er de seneste årene at dette virkelig har utartet seg. Et godt eksempel på dette er introduksjonen av smart kontrakter på Ethereum blokkjeden, noe som ble drivkraften bak DeFi bevegelsen vi kjenner i dag. 

Muligheten til å knytte kontrakter og tokens opp mot ulike blokkjeder, er noe som har gjort det mulig å bruke teknologien til utstedelse av lån, eierskapsverifikasjon og lignende. Det arbeides også med muligheter for å bruke tokens som en form for ID, men her er prosjektene fortsatt bare på et test stadium. 

Hvordan vil kursen til Bitcoin endre seg?

Uten en krystallkule kan det være vanskelig å forutsi hvor kursen til Bitcoin skal bevege seg videre, og her vil vi heller ikke forsøke å gjøre noen anbefalinger. Det vi derimot kan si er at Bitcoin og andre kryptovalutaer har en rekke positive faktorer gående for seg. Stadig flere institusjonelle investorer oppdaterer sitt mandat slik at de kan investere i digitale verdier, noe som øker aksepten av markedet i sin helhet. 

Det har også dukket opp en diskusjon hvor Bitcoin omtales som en bedre egnet inflasjonsbeskyttelse enn gull, så her finnes det mange spennende muligheter for fremtiden. Dette styrker teorien om at kryptomarkedet kan fortsette veksten som et resultat av at teknologiske gjennombrudd og aksept fortsatt styrkes. Imidlertid er det viktig å huske at individuelle kryptovalutaer er like individuelle som aksjer, så her gjelder det å gjøre gode analyser på hver mynt man vurderer å investere i. 

Hva burde man tenke på før man kjøper Bitcoin?

For nye investorer kan det være vanskelig å vite hvordan man skal kjøpe Bitcoin, men vi har samlet noen viktige punkter som kan hjelpe deg på vei. Husk at kryptovaluta på lik linje med andre investeringer har sine fordeler og ulemper, så her må du først og fremst vurdere din egen investeringsstrategi. Dette handler om å vurdere hvordan kryptovaluta passer inn i din portefølje, samt hvilke valutaer som er best egnet for formålet ditt. 

Hvordan analysere kursen til Bitcoin?

Ettersom det ikke finnes underliggende verdier i Bitcoin, kan det være vanskelig å analysere en bitcoin kurs ved hjelp av tradisjonelle formler. Derfor er det viktig å ha god tilgang til historikk og teknisk analyse, så vi kommer til å se litt nærmere på noen verktøy du bør kjenne til. Disse vil gjøre det enklere å følge med på kursutviklingen, samt kartlegge hvilke nivåer det anslås at Bitcoin finner støtte på. 

logo

Beste norske kryptobørs

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0.5%/0.5% (Maker/Taker)

Utvalg: 6+ mynter

Gå til Firi

Handel medfører risiko for tap av kapital (annonselenke).

Det første verktøyet vi kan anbefale er TradingView. Dette er et verktøy for teknisk analyse og charting som fungerer godt på både aksjer og kryptovaluta. Her får du tilgang til kurser, kan lage egne grafer eller sette opp varslinger på ulike kursnivåer. Dette kan være spesielt nyttig for deg som driver med aktiv trading, men kan også komme godt med for deg som forsøker finne et entrypoint til en kryptovaluta. 

Vi ønsker også å trekke frem Firi som gjennom sin handelsplattform tilbyr en rekke analytiske verktøy helt gratis. Plattformen er nemlig godt egnet for både aksjer og kryptovaluta, så dette kan fort bli din one-stop-shop for investeringer. Ønsker du lære mer om Firi kan du lese vår Firi anmeldelse

Oppsummering

Det er mye som kan påvirke en Bitcoin kurs, men vi har i denne artikkelen forsøkt å se nærmere på de viktigste faktorene. Hensikten med dette er å gi en bedre forståelse for hvordan markedet fungerer, samt hva du som investor bør kjenne til. Vi har også sett på noen verktøy som kan være nyttig for analyse, så du lettere kan følge med på dine bitcoin investeringer og utviklingen.