generic

Bitcoin vs gull: Hva er den beste investeringen for 2024?

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Det er ingen hemmelighet at investorer ser etter trygge havner når det begynner å bli volatilt i markedet. Her har gull lenge vært det mest naturlige valget sammen med statsobligasjoner, men de siste årene har det dukket opp en ny utfordrer til dette. Bitcoin har nemlig blitt fanget opp av flere som en god hedge mot nettopp inflasjon og ustabile markedet. Dette reiser det naturlige spørsmålet om hva som er den beste investeringen mellom gull og Bitcoin.

Vi skal derfor ta en nærmere titt på hvilke fordeler og ulemper de forskjellige instrumentene har. For mens gull har hatt en historisk lav kursutvikling de siste årene, så har Bitcoin på sin side skutt i været. Nå har også den populære kryptovalutaen vært på markedet lenge nok til at den har etablert en god del historikk. 

Oppsummering

  • Gull har lenge vært et trygt valg som hedge mot inflasjon og ustabile markeder, mens Bitcoin er en nyere utfordrer som også har blitt sett på som en god hedge mot inflasjon og ustabile markeder.
  • Gull har en lang historie med å være et verdipapir, mens Bitcoin er en mer digital og desentralisert valuta. Bitcoin gir bedre avkastning, men er også mer utsatt for korreksjon.

La oss derfor se på hvordan disse to favorittene måler seg mot hverandre, og ikke minst hvilken som gir deg best beskyttelse mot kommende inflasjon. 

Bitcoin

Bitcoin ble først introdusert i 2009 som den første suksessfulle kryptovalutaen. Visjonen bak valutaen bygde på muligheten til å ha en desentralisert valuta helt uavhengig av banker og regulatoriske myndigheter. Dette kom i kjølvannet av finanskrisen og de enorme tapene mange ble påført som følge av kollapsen i det internasjonale bankvesenet. 

I begynnelsen var tanken om kryptovaluta stort sett bare noe man fant på nettforum og darkweb, men i 2010 så vi for første gang utviklingen i kursen til Bitcoin. Da sto den i $0.09 per mynt. Denne utviklingen gjorde at mange flere aktivt begynte med utvinning av BTC, og starten på det vi kjenner i dag var offisielt i gang. 

Imidlertid var det først under COVID-19 pandemien og korreksjonen på børsen som fulgte av dette at allmennheten for alvor fikk øyne for Bitcoin. Mange la nemlig merke til at kryptovalutaen ikke falt i verdi slik som de fleste aksjer gjorde. Dette gjorde at mange investorer begynte å kjøpe opp Bitcoin som en hedge mot de fallende aksjekursene. 

Gull

Gull på sin side har vært en middel for utveksling av verdi mellom mennesker i mer enn 4000 år. Det er dette som også har gjort det til det foretrukne instrumentet når investorer skal søke beskyttelse mot ustabile markeder. Ettersom gull historisk har hatt en motsatt trend av aksjer, har mange investorer funnet dette som en nyttig hedge mot inflasjonen. 

Vi så derfor en lignende utvikling som tidligere når COVID-19 sendte aksjemarkeder over hele verden inn i bear market territorium for første gang på mer enn 10 år. En rekke investorer begynte å handle gull, gull ETF-er og opsjoner på gull som en hedge mot det fallende markedet. Dermed styrket prisen seg som forsåvidt hadde en utvikling fra $1,300 til $2,100 fra 2019 til midten av 2020. Deretter begynte prisen å flate ut og deretter trekke seg noe tilbake etterhvert som det verste av pandemien lettet. Du kan overvåke gullpriser her

De største forskjellene

Historisk har gull dominert som instrument både for å utveksle og oppbevare verdier over tid. Bitcoin på sin side ble lansert for knappe ti år siden, men har hatt en eksepsjonell utvikling de siste årene. Imidlertid er det noen andre faktorer som også kan påvirke hvilken av disse som bør få innpass i porteføljen din. 

Bitcoin er nemlig et svært nytt instrument, og det finnes derfor lite regulering for hvordan det kan brukes. Mange spekulerer i at det etterhvert vil dukke opp regulatoriske retningslinjer, noe som kan sette en bråstopp for mye av formålet med kryptovaluta. Gull på sin side er allerede godt etablert i markedet og de reguleringer som allerede finnes er priset inn i prisen for lengst.

Et annet punkt som er verdt å merke seg er at antall brukere tilknyttet bitcoin nettverket fortsetter å øke. Dette betyr at det stadig dukker opp nye bruksområder, kjøpere og selgere av bitcoin. Gull på sin side forhandles primært gjennom etablerte forhandlere og finansielle institusjoner. Et annet område som er verdt å merke seg, er at man kun trenger en digital kryptolommebok for å oppbevare Bitcoin. Gull på sin side vil kreve oppbevaring av fysisk gods, noe som kan bli krevende dersom du gjør store investeringer. 

Likviditet

Likviditet er et viktig punkt for hvorfor mange investorer foretrekker bitcoin over gull. Kryptovaluta er nemlig svært likvid, men den nylige korreksjonen har vist at heller ikke dette systemet er perfekt. Inn mot sommeren 2022 opplevde kryptovaluta en enorm korreksjon, noe som har resultert i at mange ble sittende igjen uten å få solgt. 

Dette kan minne om tilsvarende problemstillinger investorer tidligere har sett i gull. Vi kan derfor trekke en klar linje der både kryptovaluta og gull er likvide nok for investorer, men under kraftige korreksjoner kan det være vanskelig å likvidere begge deler. 

Bruksområder

Det punktet som virkelig skiller Bitcoin og kryptovaluta er bruksområder. Bitcoin har liten bruk utover det å være en digital valuta som kan brukes som betalingsmiddel internt på nettverket. Gull på sin side benyttes i en rekke ulike industrier til produksjon og fremstilling. Sannsynligheten er derfor større for at man finner kjøpere for gull enn bitcoin dersom krisen skulle fullbyrdes. 

Nå er det riktignok slik at kryptovaluta får en stadig mer sentral rolle for transaksjoner internasjonalt, men her er Bitcoin langt fra det beste alternativet. På slike området kan man derfor heller vurdere langsiktige plasseringer i Ethereum og XRP (Ripple) som begge har godt etablerte systemer for dette. 

Oppsummering Bitcoin vs gull

Det er ingen tvil om at gull og Bitcoin har en rekke likheter når det kommer til investeringer, men de har også noen klare begrensninger. Derfor kan det være lurt å fordele investeringene sine på de ulike instrumentene, eller vurdere hvilken hensikt man har med investeringene. Skal du plassere penger langsiktig som en hedge mot inflasjon har Bitcoin uten tvil den beste avkastningen, men den har også hatt den kraftigste korreksjonen. 

Du bør også merke deg at det er en klar risiko ved investering i alle finansielle instrumenter og du kan risikere å tape innskuddet ditt. Du bør derfor gjennomføre en klar risikovurdering før du plasserer penger i markedet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.