generic

Blue chip: En komplett guide med eksempler

Blue chip brukes innen finans for å beskrive de aller største og mest solide selskapene på børsen. Blue chip selskaper levererer som oftest tjenester eller varer på høyt nivå og er annerkjent nasjonalt og internasjonalt. Navnet blue chip stammer fra poker, der de blå sjetongene har den høyeste verdien.

Blue chip selskaper har ofte lav gjeldsgrad og høye overskudd. Dermed er de noen av de mest stabile selskapene man kan investere i, og er populære aksjer for investorer som ønsker sikkerhet og stabilitet. Prisen per aksje er ofte relativt høy. Øvre kjennetegn ved blue chip selskaper er at aksjen er lite volatil og veldig likvid.

Blue chip selskaper vil også være de mest robuste selskapene på børsen, og vil ikke rokkes nevneverdig av perioder med negative nyheter eller økonomiske nedgangstider. Et blue chip selskap har som oftest bygget en høyt annerkjent merkevare over flere tiår og allerede overlevd flere økonomiske kriser.

Eksempler på internasjonale blue chip selskaper er selskaper som Coca-Cola, Disney, Walmart og McDonald’s. I Norge kan vi for eksempel nevne Statoil og Hydro. De fleste blue chip selskaper kan man finne i populære indekser, som for eksempel OSEBX-indeksen over Oslo Børs.

Det kan være mange fordeler ved å investere i blue chip aksjer. For det første bringer disse aksjene mer stabilitet i porteføljen. Konservative investorer eller investorer som snart planlegger å pensjonere seg er ofte investorer som går for disse aksjene. Blue chip aksjer pleier som oftest å betale ut utbytte til aksjonærene, og dette blir da en ekstra inntekt samtidig som det kan være med på å beskytte porteføljen mot inflasjon.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.