Børsmelding

En børsmelding er en nyhet som inneholder informasjon om et selskap. En børsmeling kan inneholde forskjellig informasjon som enten er viktig eller mindre viktig. Typiske eksempler er informasjon om nye kontrakter, nye styremedlemmer, endring av vedtekter, og liknende. En børsmelding kommer fra børsen selv eller via børsen fra selskapet.

I noen tilfeller er et selskap pliktig å uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre en børsmelding. Dette er typisk ved informasjon om innsidehandel som direkte angår selskapet. Andre tilfeller som må offentliggjøres ved børsmelding er forslag og beslutning i styret, generalforsamling eller annet selskapsorgan om utbytte, fusjon, fisjon, forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen samt fullmakt til kapitalforhøyelse. Videre skal alle meldinger til aksjonærene skal offentliggjøres ved børsmelding.

Generelt skal børsmeldinger inneholde nødvendig informasjon som gjør det mulig å beregne virkningen av den aktuelle hendelsen der slik beregning er mulig.