generic

Børsnotering

Børsnotering betyr at aksjene i et selskap blir tatt med på en børsliste, slik at kursene kan bli fastsatt på børsen. I Norge vil dette være børsnotering på Oslo Børs.

Det er flere grunner til at et selskap vil ønske å børsnotere seg. Det dreier seg som oftest om vekst og kapital. Når selskapet børsnoterer seg er det lettere å få tilgang til mer kapital og dermed vil det også være lettere å vokse. Det er likevel strenge krav for å bli børsnotert og prosessen er i korte trekk krevende. Et selskap må derfor nøye vurdere om det vil lønne seg å bli børsnotert eller ikke.

I Norge er alle norske selskaper på børsen et allmennaksjeselskap (ASA). Forskjellen på et ASA og et vanlig AS, men en av de viktigste forskjellene i forhold til børsnotering er at aksjene i et ASA er mye mer omsettelige. I vanlige AS kan det være omsetningsbegrensninger, mens i et ASA er det mye større krav om at aksjene er omsettelige slik at de fritt kan kjøpes og selges på børsen i et raskt tempo.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.