Børsnotering

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Børsnotering betyr at aksjene i et selskap blir tatt med på en børsliste, slik at kursene kan bli fastsatt på børsen. I Norge vil dette være børsnotering på Oslo Børs.

Det er flere grunner til at et selskap vil ønske å børsnotere seg. Det dreier seg som oftest om vekst og kapital. Når selskapet børsnoterer seg er det lettere å få tilgang til mer kapital og dermed vil det også være lettere å vokse. Det er likevel strenge krav for å bli børsnotert og prosessen er i korte trekk krevende. Et selskap må derfor nøye vurdere om det vil lønne seg å bli børsnotert eller ikke.

I Norge er alle norske selskaper på børsen et allmennaksjeselskap (ASA). Forskjellen på et ASA og et vanlig AS, men en av de viktigste forskjellene i forhold til børsnotering er at aksjene i et ASA er mye mer omsettelige. I vanlige AS kan det være omsetningsbegrensninger, mens i et ASA er det mye større krav om at aksjene er omsettelige slik at de fritt kan kjøpes og selges på børsen i et raskt tempo.