generic

Hva er et «bull market»?

Et «bull market» er et finansmarked der en gruppe verdipapirer øker eller forventes å øke i verdi. Begrepet «bull market» brukes som oftest i forhold til aksjemarkedet, men kan også brukes innenfor alt som kan handles, for eksempel obligasjoner, valutahandel og liknende.

Et «bull market» preges av optimisme, selvsikkerhet blant investorene og forventninger om at gode resultater vil fortsette i flere måneder eller år. Det er vanskelig å forutse når trendene i markedet vil endre seg over lengre tid. Deler av begrunnelsen er fordi psykologiske effekter og spekulasjon ofte kan ha relativt stor påvirkning på markedet.

Som hovedregel vil det kalles et «bull market» hvis aksjeprisene øker med 20 prosent eller mer, vanligvis etter et fall i verdi på 20 prosent. Siden det ofte er vanskelig å forutse markedet, vil man ofte ikke gjenkjenne et «bull market» før etter det har oppstått. De fleste mener det er morsomst å drive med aksjehandel under slike markedsforhold.

Oppsummering

  • «Bull market» refererer til en situasjon der verdipapirer som aksjer eller andre investeringer øker eller forventes å øke i verdi. Markedet er preget av optimisme blant investorene, og de forventer gode resultater i tiden fremover.
  • Et «Bull market» kan oppstå når det går bra med økonomien, med et sterkt bruttonasjonalprodukt og lav arbeidsledighet. Det er ofte vanskelig å forutse når et «Bull market» vil starte eller slutte.

Hva karakteriserer et «bull market»?

Et «bull market» kan som oftest bare oppstå når økonomien er i vekst eller allerede er sterk. Det skjer som oftest sammen med et sterkt bruttonasjonalprodukt og redusert arbeidsledighet. På lik linje vil både selskapenes driftsresultat og selvsikkerheten til investorene øke. Den generelle etterspørselen for aksjer vil være positiv, og også den generelle markedstrenden. I tillegg vil man som oftest oppleve en økning i antall børsnoteringen.

Tilbud og etterspørsel etter verdipapirer vil være avhengige av hverandre; når tilbudet går ned, vil etterspørselen gå opp. Når man er inne i et «bull market» vil de fleste investorene være ute etter å kjøpe mer, men få vil selge eller shorte. Investorer vil også være mer villige til å ta del i markedet for å tjene penger. Investorer som vil tjene på et «bull market» burde kjøpe aksjer tidlig for å utnytte den stigende aksjeverdien, for så å selge når verdien har nådd sitt toppunkt. Selv om det er vanskelig å fastslå når vil topp- eller bunnpunkt vil inntreffe, er det som oftest lav risiko forbundet med å investere i et «bull market».

Forskjellen på «bull»- og «bear»- markeder

Det motsatte av et «bull market» er et «bear market». Dette begrepet brukes når prisene synker og er knyttet til økende pessimisme i markedet. Grunnen til at man sier «bull» og «bear» er på grunn av måten dyrene angriper på. En okse vil skyve sine horn opp i luften, mens en bjørn vil skrape ned gulvet med labbene sine. Handlingene er metaforer for bevegelsene i markedet. Hvis trenden går oppover er det et «bull market», og hvis trenden går nedover er det et «bear market».

Eksempel på et «bull market»

Et av de mest kjente «bull» markedene i moderne historie begynte i USA ved slutten stagflasjonsperioden i 1982. Stagflasjon er en periode med stagnasjon i den økonomiske veksten, kombinert med høy inflasjon. Den positive markedstrenden varte frem til 2000 da IT-boblen sprakk. Denne perioden kjennetegnes som et sekulært «bull market», siden markedstrenden varte i en lang periode.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) er en aksjeindeks viser veksten til de største aksjeselskapene i USA. Under denne perioden var den årlige avkastningen på 16,8% på selskapene registrert i DJIA. Et annet eksempel er NASDAQ, et amerikansk elektronisk aksjemarked, som økte verdien femganget, fra 1000 til over 5000.

Denne sekulære markedstrenden ble etterfulgt av et langvarig «bear market» fra 2000-2009. Markedet slet med å få fotfeste og den årlige avkastningen var minus 6,2% i denne perioden.

Mange vil også kalle 2017 for et bull market år i forhold til kryptovaluta, hvor den ekstremt raske veksten førte til at utrolig mange investerte i Bitcoin. Denne trenden har snudd i 2018.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.