Bull

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Bull er et kjent uttrykk innenfor finans- og aksjeverdenen. Uttrykket brukes om en oppgang i markedet. Det kalles bull fordi en okse stanger oppover. Bull er det motsatte av bear, som angriper nedover.

Er man i et bull market vil man være i et marked som opplever positiv vekst. Det er sagt at det generelt er mer hyggelig å delta i et marked som er bull i forhold til et marked som er bear.