generic

Bunnlinje: En rask og enkel forklaring

Bunnlinjen er det siste nummeret i et regnskap og brukes om et selskap sitt totale fortjeneste etter skatt og finanskostnader. Bunnlinjen er et av de viktigste tallene i et regnskap og viser et selskap sitt overskudd eller underskudd. Bunnlinjen viser hvilket beløp som kan tilføres selskapets egenkapital.

Noen ganger vises bunnlinjen i fortjeneste per aksje. I så fall har man delt bunnlinjen på antall utestående aksjer i selskapet. Dersom et selskap ønsker å forbedre bunnlinjen er det i sin aller enkleste form to måter å gjøre dette på; enten øke inntjeningen eller redusere kostnadene.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.