Ordbok

Bunnlinje

clock icon

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Bunnlinjen er det siste nummeret i et regnskap og brukes om et selskap sitt totale fortjeneste etter skatt og finanskostnader. Bunnlinjen er et av de viktigste tallene i et regnskap og viser et selskap sitt overskudd eller underskudd. Bunnlinjen viser hvilket beløp som kan tilføres selskapets egenkapital.

Noen ganger vises bunnlinjen i fortjeneste per aksje. I så fall har man delt bunnlinjen på antall utestående aksjer i selskapet. Dersom et selskap ønsker å forbedre bunnlinjen er det i sin aller enkleste form to måter å gjøre dette på; enten øke inntjeningen eller redusere kostnadene.