Cash flow

Cash flow kalles også kontantstrøm på norsk. Uttrykket er et utrykk innenfor regnskap, og viser forskjellen på bevegelse av kontanter inn og ut av et selskap i løpet av en regnskapsperiode.

Det kan være mange grunner til å finne en bedrifts cash flow eller kontantstrøm. Blant annet kan det være med på å vise selskapets profitt og likviditet. Særlig kan man ved å undersøke fremtidig kontantstrøm i bedriften finne potensielle fremtidige likviditetskriser og forberede seg på disse.