Home Selskapsrett

Selskapsrett

Selskapsrett

Utløsning av aksjonærer

Kan man utløse en umulig aksjonær?

I de fleste selskaper klarer aksjonærene å samarbeide med hverandre. I noen få tilfeller er det imidlertid så dårlig stemning at en aksjonær ønsker...
Innløsning av aksjer

Når kan en aksjonær kreve aksjene innløst?

Som oftest vil en selskapsaksjonær ønske å beholde eller selge aksjene i et selskap. Det var jo derfor han eller hun i utgangspunktet ervervet...
oppløsning av aksjeselskap

Kan en aksjonær oppløse et aksjeselskap?

Vanligvis vil aksjonærer i et aksjeselskap enten ønske å beholde eller selge aksjen sin. Det er jo derfor han eller hun i utgangspunktet kjøpte aksjen....
Aksjonærrettigheter

Aksjonærrettigheter

De fleste kjøper aksjer for å spekulere i aksjekursen. Det vil si, målet er at aksjen skal stige etter man har kjøpt den, slik...
A-aksjer og B-aksjer

Hva er aksjeklasser?

Utgangspunktet i aksjeloven er at alle aksjer gir like rettigheter. Dette kalles også likhetsprinsippet. Alle aksjer skal gi lik rett til utbytte, stemmerett, omsetningsmuligheter...