Home Selskapsrett

Selskapsrett

Hva gjør en regnskapsfører?

En regnskapsfører er en person som utfører regnskapet til en annen næringsdrivende. I Norge må alle som skal operere som regnskapsførere bli godkjent av...

Hva gjør en advokat?

I delen hvor vi forklarer arbeidsoppgavene til ulike økonomiske jobber har vi nå kommet til delen om advokater. Tidligere har vi skrevet om regnskapsførere,...
Utløsning av aksjonærer

Kan man utløse en umulig aksjonær?

I de fleste selskaper klarer aksjonærene å samarbeide med hverandre. I noen få tilfeller er det imidlertid så dårlig stemning at en aksjonær ønsker...
Innløsning av aksjer

Når kan en aksjonær kreve aksjene innløst?

Som oftest vil en selskapsaksjonær ønske å beholde eller selge aksjene i et selskap. Det var jo derfor han eller hun i utgangspunktet ervervet...
oppløsning av aksjeselskap

Kan en aksjonær oppløse et aksjeselskap?

Vanligvis vil aksjonærer i et aksjeselskap enten ønske å beholde eller selge aksjen sin. Det er jo derfor han eller hun i utgangspunktet kjøpte aksjen....
Aksjonærrettigheter

Aksjonærrettigheter

De fleste kjøper aksjer for å spekulere i aksjekursen. Det vil si, målet er at aksjen skal stige etter man har kjøpt den, slik...
A-aksjer og B-aksjer

Hva er aksjeklasser?

Utgangspunktet i aksjeloven er at alle aksjer gir like rettigheter. Dette kalles også likhetsprinsippet. Alle aksjer skal gi lik rett til utbytte, stemmerett, omsetningsmuligheter...