Home Ukategorisert

Ukategorisert

Fibonacci

Fibonacci tallene er en mystisk nummersekvens som ligger til grunn for utformingen av veldig mye. Tallene finnes hvor enn du ser rundt deg. Utformingen...
feil investorer bør unngå

Enkle feil nye investorer bør unngå

Ideen om å la pengene jobbe for deg gjennom å investere pengene dine er en appellerende tanke. Det er også en god måte å akkumulere...

Rente

Rente er et fastsatt beløp som banken får betalt for å låne ut penger til bolig eller andre ting.

Flagging

Flagging innebærer at aktører i aksjemarkedet skal varsles om større aksjeerverv eller aksjeavhendelser i et selskap. En melding om flagging skal gis til børsen...

Diversifisering

Diversifisering er et uttrykk innen finans som betyr at man sprer investeringene innenfor forskjellige verdipapirer eller ulike markeder. Dette er blant annet en ofte...

Aksjekapital

Aksjekapitalen er summen av alle aksjene i et selskap. Ganger man aksjens verdi (pålydende) med antall aksjer vil dette tilsvare den totale aksjekapitalen. Aksjekapitalen vil...

Slippage

Slippage er et uttrykk innen finans som beskriver det tilfellet der prisen en ordre utføres til ikke samsvarer med prisen som gjaldt da ordren...

Shortsalg

Shortsalg er tilfelle der en investor ønsker å tjene penger på at et verdipapir synker i verdi. Dersom du for eksempel tror at aksjen...

Range

Range er et engelsk finansuttrykk som beskriver forskjellen på den høyeste og laveste prisen for et verdipapir over en gitt tidsperiode. Rangen definererer spreaden...

Overeksponering

Begrepet overeksponering betyr innen finans at en investor har gjort den feilen å investere for mye i et bestemt verdipapir. Overeksponering forbindes ofte med for...