generic

Crowdfunding

Crowdfunding er det tilfellet der en rekke privatpersoner gir støtte til et selskap eller et prosjekt. Crowdfunding kjennetegnes gjerne ved at en stor mengde mennesker gir mindre beløper, i motsetning til færre investorer som gir større lån. Crowdfunding kan foretas på mange måter og deles ofte inn i forskjellige kategorier.

Den første kategorien er tilfeller der mennesker helt uten tanke om å få noe tilbake gir lån til et prosjekt. I dette tilfellet vil støtten være helt donasjonsbasert. Dette kan for eksempel være tilfellet der flere foreldre går sammen for å gi klassen nye drakter til fotballaget.

Den andre kategorien er der du får en fordel av investeringen. Dette kan typisk være at en grunder av et klokkemerke lover alle som donerer penger tilgang til en helt ekslusiv klokke som kun vil være for dem som donerer penger.

Den tredje kategorien er der investorene blir betalt med aksjer i selskapet. Her får alle som investerer enten en fast aksjeprosent eller en forholdsmessig aksjeprosent ut fra hvor mye man investerer.

Den fjerde kategorien er såkalt crowdlending. Dette er en type investeringsform som er særlig populær og er i øyeblikket i stor vekst. Dette går ut på at en rekke långivere gir enkeltlån til selskaper som typisk ikke får lån av banken. ‘

Formålet med investeringen er at selskapet skal betale tilbake lånet med renter etter en betalingsplan. På den måten kan enkeltinvestoren motta en bedre rente enn han ville fått i banken, og misligholdsraten er også relativt lav. Risikoen er selvfølgelig at selskapet kan gå konkurs og at investoren ikke får tilbake pengene sine. Tall fra Storbritannia har vist at 98 % av investorene fikk tilbake pengene sine uten noen form for mislighold.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.