generic

Crowdlending

Crowdlending er en undergruppe av crowdfunding. Crowdfunding rammer alle tilfeller der en større gruppe sammen finansierer et prosjekt. Dette kan for eksempel være at en rekke individer gir penger til et selskap som skal lage et produkt disse individene har særlig behov for. Man har flere typer crowdfunding. Blant annet har man donasjonsbasert crowdfunding, hvor giverne ikke får noe tilbake. Videre har man forskjellige typer crowdfunding der giverne enten får en fordel når selskapet har utviklet seg eller eventuelt får aksjer i selskapet som betaling for investeringen.

Crowdlending betyr at en rekke enkeltindivider låner penger til et selskap. Det kalles lending nettopp fordi det er et lån, og ikke en donasjon i motsetning til donasjonsbasert crowdfunding. Selskapet skal betale tilbake dette lånet med renter over en betalingsperiode. Crowdlending blir dermed en investeringsform for småsparere.

Crowlending er en av de mest voksende investeringsformene og blir mer og mer populært i Europa og særlig Storbritannia. Crowdlending gir vanligvis høyere rente enn de beste høyrentekontoene i banken, og innebærer relativt liten risiko i forhold til andre investeringer. Den største risikoen er naturligvis at selskapet går konkurs og at investoren ikke får pengene sine tilbake.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.