generic

Daytrader

En daytrader er en trader som bruker en investeringsteknikk som kalles daytrading. Dette innebærer å kjøpe og selge finansielle instrumenter som aksjer, derivater eller valuta innenfor en og samme dag. Dette innebærer at alle posisjoner normalt vil være lukket før markedet stenger for dagen. Avhengig av hvilken strategi man bruker kan antall åpnede posisjoner variere fra noen få til flere hundre posisjoner.

Målet til en daytrader er å tjene penger på prisbevegelser innenfor høyt likvide aksjer eller indekser. Jo mer volatilt markedet er, jo bedre er forholdene for en daytrader. Mens en langtidsinvestor normalt vil profitere på at markedet er i positiv oppgang, er ikke dette så avgjørende for en daytrader.

Daytrading er forbundet med stor risiko, og mange investorer mener at de færreste tjener penger på denne investeringsmetoden.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.