Dead cat bounce

Dead cat bounce er et engelsk uttrykk som brukes innen finans. Uttrykket refererer til en liten og kortvarig oppgang i aksjekursen til en fallende aksje. Uttrykket kommer fra det gamle uttrykket som lyder at “til og med død katt vil sprette dersom den faller fra en stor høyde”. Grafformasjonen brukes av og til som en indikator innenfor teknisk analyse.