Lær mer om definisjon

Her finner du en rekke nyttige tips innen definisjon

EBITDA

Begrepet EBITDA er ofte brukt innen regnskap og evalueringer av…

Volatilitet

Volatilitet er et begrep som ofte brukes innen finans. Volatilitet…

Utbytte

Når du kjøper en aksje får du en visse elementære…

Portefølje

Ordet portefølje kan bety forskjellige ting innenfor forskjellige områder. Generelt…

OSEBX-indeksen

OSEBX står for Oslo Stock Exchange Benchmark Index og er…

Aksjeindeks

En indeks er en statistikk som inneholder flere forskjellige variabler….

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i et selskap. Generalforsamlingen består…

Emisjon

Emisjon innenfor aksjemarkedet innebærer at selskapets egenkapital utvides ved at…

Egenkapital

Egenkapitalen er den delen av et selskaps kapital som tilhører…