Lær mer om definisjon

Her finner du en rekke nyttige tips innen definisjon

DLT

DLT står for Distributed Ledger Technology. En DLT er en…

DAG

DAG står for Direct Acyclic Graph. Enkelt forklart er dette…

ETF

ETF står for Exchange Traded Fund, og er effektivt sett…

P2P

P2P, peer-to-peer, betyr effektivt sett likemann-til-likemann. Det vil si at…

Desentralisert

Desentralisering er prosessen av å spre funksjoner og krefter vekk…

Noder

En node er et tilkoblingspunkt i et nettverk som kan…

Transaksjonsgebyr

Et transaksjonsgebyr er et gebyr som innløseren av transaksjonene tar…

Miner

En miner er en person som har dedikert datakraft for…

Mynter

Begrep brukt i kryptoverden for å omtale digitale valutaer, altså…