Lær mer om definisjon

Her finner du en rekke nyttige tips innen definisjon

FIAT

FIAT er statsutstedt valuta som ikke er sikret i en…

Skattemelding

Skattemelding, eller selvangivelse som det ofte kalles, er et årlig…

Salgsmoms

Salgsmoms, som også ofte kalles MVA, er en ekstra avgift…

Utgående moms

Utgående moms beløper seg til salgsmoms som bedriften har mottatt…

Utsatt skatt

Utsatt skatt omfatter forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning. Dette…

Saldoavskrivning

Saldoavskrivning er en form for avskrivning som belager seg på…

Kreditnota

Kreditnota er et dokument som sendes ut til en kunde…

Bokføring

Bokføring er en praksis innen regnskap som handler om å…

Regnskapsprogram

Regnskapsprogram lar deg eller din regnskapsfører gjennomføre regnskapet i et…