Lær mer om definisjon

Her finner du en rekke nyttige tips innen definisjon

Faktura

Faktura er et dokument som beskriver en transaksjon mellom to…

Årsregnskap

Årsregnskap er kort fortalt en oversikt over de inntekter og…

Momsoppgjør

Momsoppgjør fastsetter hvorvidt en bedrift skylder staten moms, eller om…

MVA

MVA, eller merverdiavgift, er en ekstra avgift som påføres ved…

Fakturering

Fakturering er en prosess som handler om å sende faktura…

Lønnskjøring

En lønnskjøring, eller lønnsutbetaling, foregår når et selskap skal betale…

Rente

Rente er et fastsatt beløp som banken får betalt for…

Flagging

Flagging innebærer at aktører i aksjemarkedet skal varsles om større…

Diversifisering

Diversifisering er et uttrykk innen finans som betyr at man…