generic

Deflasjon: En rask og enkel innføring med eksempler

Deflasjon betyr at prisnivået på varer og tjenester reduseres. Dette kan også bety at pengeverdien stiger. Deflasjon er det motsatte av inflasjon, som betyr at prisenivået på varer og tjenester øker. Generelt sett er en tommelfingerregel at det er hyggeligere å være i et marked preget av inflasjon enn deflasjon.

Eksempel

Med deflasjon vil 1000 kroner være mindre verdt om ett år. Dersom du måtte betale 15 kroner for et brød i 2016, og året etter må betale 13 kroner, vil prisene synke og pengene vil dermed stige i verdi.

Hvorfor deflasjon er negativt

Man anser deflasjon for å være negativt for økonomien. Lavere priser kan i det ytre se veldig positivt ut men er ikke det, stort sett fordi dette genererer en ond sirkel. Hvis prisene går ned fører dette som oftest til at profitten til selskaper også går ned, og økonomien lider som følge av dette.

Mange kan miste jobbene sine eller får redusert lønn. Når mennesker tjener mindre fører dette også til at de bruker mindre. Det blir da mindre etterspørsel for varer og tjenester, hvilket igjen kan være med på å øke deflasjonen. De som fortsatt har den samme lønnen vil stort sett være mer skeptiske, redde og forsiktige, og vil dermed sannsynligvis også bruke mindre.

I Norge opplevde vi en sterk deflasjon på 1920-tallet med alvorlige konsekvenser for økonomien. Grunnen til dette var fordi Norge ville få kronekursen tilbake på parikurs gullverdi. Dette endte med at nmange norske selskaper ikke kunne konkurrere på eksport, billigere eksport, mange konkurser, stor arbeidsledighet, bankkrise, redusert mulighet for å ta opp lån og en ond sirkel som styrket deflasjonen. Deflasjonen varte helt til 1933.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.