generic

Depresiere

Uttrykket depresiere betyr at noe svekker seg, altså minsker i verdi i forhold til noe annet. Depresiering blir ofte brukt innenfor valutamarkedet. Dersom en valuta svekker seg i forhold til pengemarkedet i sin helhet eller i forhold til en annen valuta vil vi si at den har depresiert.

Dersom vi en dag betaler 8 kroner for amerikansk dollar, og dagen etterpå betaler 7,9 kroner for amerikansk dollar vil si si at den amerikanske dollaren har depresiert i forhold til den norske kronen. Det motsatte av depresiering er appresiering. I eksemplet her vil den norske kronen ha appresiert i forhold til den amerikanske dollaren.

Det er mange faktorer som påvirker om en valuta appresierer eller depresierer. I sin enkleste form vil dette påvirkes av tilbud og etterspørsel. Dette vil igjen påvirkes av faktorer som psykologi, mikro- og makroøkonomisk økonomi, politikk, lokale forhold og liknende.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.