Depresiere

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Uttrykket depresiere betyr at noe svekker seg, altså minsker i verdi i forhold til noe annet. Depresiering blir ofte brukt innenfor valutamarkedet. Dersom en valuta svekker seg i forhold til pengemarkedet i sin helhet eller i forhold til en annen valuta vil vi si at den har depresiert.

Dersom vi en dag betaler 8 kroner for amerikansk dollar, og dagen etterpå betaler 7,9 kroner for amerikansk dollar vil si si at den amerikanske dollaren har depresiert i forhold til den norske kronen. Det motsatte av depresiering er appresiering. I eksemplet her vil den norske kronen ha appresiert i forhold til den amerikanske dollaren.

Det er mange faktorer som påvirker om en valuta appresierer eller depresierer. I sin enkleste form vil dette påvirkes av tilbud og etterspørsel. Dette vil igjen påvirkes av faktorer som psykologi, mikro- og makroøkonomisk økonomi, politikk, lokale forhold og liknende.