Desentralisert

Desentralisering er prosessen av å spre funksjoner og krefter vekk fra en sentral lokasjon eller autoritet. I et desentralisert system vil det være svært vanskelig eller umulig å ta kontroll for en enkel entitet.