generic

Desentralisert

Desentralisering er prosessen av å spre funksjoner og krefter vekk fra en sentral lokasjon eller autoritet. I et desentralisert system vil det være svært vanskelig eller umulig å ta kontroll for en enkel entitet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.