generic

Differanseavkastning

Differanseavkastning er et uttrykk innen finans som ofte brukes innen fond. Her utgjør differanseavkastningen forskjellen mellom fondets avkastning og en indeks som fondet målet mot over en gitt periode. Dersom differanseavkastningen er negativ vil fondet ha gjort det dårligere en indeksen, og omvendt dersom differanseavkastningen er positiv.

Dreier det seg om et fond som kund investerer i norske selskaper vil det kunne være naturlig å bruke OSEBX-indeksen som referanseindeks. Dette er en indeks som skal være representativ for det norske markedet.

Er fondets referanseindeks da dårligere enn OSEBX-indeksen vil dette ikke være heldig for forvalteren. I et slikt tilfelle ville det vært bedre dersom investorene hadde investert i et passivt fond (som følger indeksen), og investorene vil også tape penger på det høye forvaltningsgebyret forvalteren av det aktive fondet pleier å ta.

 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.