generic

Diskontering: Dette burde du vite (metoder m.m.)

Å diskontere betyr å omregne verdien av penger fra et tidspunkt til et annet. Som oftest brukes diskontering for å regne ut verdien av penger du vil motta i fremtiden dersom du hadde mottatt disse idag. På den måten finner du ut hva pengene ville vært verdt dersom du mottok dem idag.

Det vil nesten alltid være mer gunstig å motta penger så tidlig som mulig på grunn av rente. Dermed vil for eksempel 200 kr være mer verdt idag enn dersom du får dem om et år.

En kjent diskonteringsmetode er diskontert kontantstrømmetoden. Metoden blir mye brukt innenfor fundamental analyse, særlig der man skal investere i aksjer og dermed må verdsette et selskap, eller dersom man skal kjøpe selskaper i sin helhet.

Poenget er en del av et selskapet totalverdi alltid i noen grad vil avhenge av selskapets fremtidige inntjening. Utfordringen med dette er at fremtidige penger som sagt vil være mindre verdt enn dersom du mottok disse idag. Diskontert kontantstrømmetoden vil hjelpe deg diskontere fremtidige kontantstrømmer slik at du finner nåværdien av disse pengene. På den måten blir det lettere å regne ut selskapets verdi per dags dato.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.