generic

Diversifisering

Diversifisering er et uttrykk innen finans som betyr at man sprer investeringene innenfor forskjellige verdipapirer eller ulike markeder. Dette er blant annet en ofte brukt teknikk for ulike fond. Man kan for eksempel investere endel av kapitalen i noen stabile blue chip selskaper og noen mer volatile teknologiaksjer, noe av kapitalen i obligasjoner, og resten av kapitalen i en valuta. På denne måten har du diversifisert porteføljen din.

Diversifisering er et annet uttrykk for risikospredning. Ved at man diversifiserer investeringene er du ikke lenger like overeksponert for en av dem. Diversifisering gjøres optimalt ved at man investerer i verdipapirer som beveger seg i ulik retning på samme hendelser. På den måten fungerer diversifisering som en slags forsikring.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.