generic

DLT

DLT står for Distributed Ledger Technology. En DLT er en desentralisert database som styres av flere deltakere, over et stort utvalg noder.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.