DLT

DLT står for Distributed Ledger Technology. En DLT er en desentralisert database som styres av flere deltakere, over et stort utvalg noder.