Dow Jones Industrial Average

DJIA – Dow Jones Industrial Average – er en aksjeindeks skapt av Charles Dow, mannen som grunnla Dow Jones & Company, i 1896. Aksjeindeksen består per dags dato av 30 av de største aksjeselskapene i USA. Indeksen består idag av mange forskjellige typier virksomheter. Dette er blant annet, men ikke utømmende, Apple, McDonalds, Boeng, American Express, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Nike, Walmart, Visa og Walt Disney.

Selv om DJIA ikke er den største aksjeindeksen i USA, og heller ikke den som mest korrekt tegner et bilde av aksjemarkedet i USA, er dette aksjeindeksen som oftest brukes når man skal vise utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet. Mange vil argumentere for at S&P 500 er en mer korrekt aksjeindeks.