generic

Dow Jones Industrial Average

DJIA – Dow Jones Industrial Average – er en aksjeindeks skapt av Charles Dow, mannen som grunnla Dow Jones & Company, i 1896. Aksjeindeksen består per dags dato av 30 av de største aksjeselskapene i USA. Indeksen består idag av mange forskjellige typier virksomheter. Dette er blant annet, men ikke utømmende, Apple, McDonalds, Boeng, American Express, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Nike, Walmart, Visa og Walt Disney.

Selv om DJIA ikke er den største aksjeindeksen i USA, og heller ikke den som mest korrekt tegner et bilde av aksjemarkedet i USA, er dette aksjeindeksen som oftest brukes når man skal vise utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet. Mange vil argumentere for at S&P 500 er en mer korrekt aksjeindeks.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.